Hoofdstuk 2 Chirurgische anatomie

2.1 Periorbitale approaches

2.1.1 Transcutaan onderste ooglid approach

2.1.2 Transconjunctivale approach

2.1.3 Supraorbitaal eyebrow approach

2.1.4 Bovenste ooglid approach

2.2 Coronale approach

2.3 Transorale approach

2.3.1 Maxillaire approach

2.3.2 Mandibulaire approach langs vestibulair

2.4 Transfaciale approach naar de mandibula

2.4.1 Submandibulaire approach

2.4.2 Retromandibulaire approach

2.4.3 Rhytidectomie - Facelift approach

 • Dit is een variant van de retromandibulaire approach.
  • Enige verschil is dat incisie meer verborgen wordt, diepe dissectie is idem aan retromandibulaire approach
  • Voordeel: mooier litteken
  • Nadeel: langere operatietijd

2.4.3.1 Anatomie

Nervus auricularis magnus:

 • Sensorische zenuw komende van C2-C3
 • Loopt door de diepe fascia van de hals en verschijnt thv midden van de posterieure rand van de m. SCM
 • loopt schuin omhoog in een hoek van 45° richting mandibula
 • Enkel bedekt door SMAS en huid
 • Gelegen achter de vena jugularis externa
 • Splitst in 2 takken met tak richting oorlel
 • Sommige takken lopen door de parotis
Nervus auricularis magnus

Figure 2.1: Nervus auricularis magnus

2.4.3.2 Stap 1: afdekken

 • Breed afdekken
 • Oog, hals, hoek van de mond, onderlip en haarlijn moeten zichtbaar zijn

2.4.3.3 Stap 2: markeren en vasoconstrictie

 • Eerst markeren
  • 2 cm boven het zygoma net posterieur van de anterieure haarlijn
  • Curve in huidplooi naar posterieur en preauriculair (idem als preauriculaire approach)
  • onder het oor tot 3 mm naar posterieur in huid van het oor en niet in mastoidregio, vervolgens verder omhoog en terug naar beneden achter haarlijn
 • Vervolgens infiltratie subcutaan (niet onder platysma zodat facialis niet uitvalt!)
Markering rhytidectomie

Figure 2.2: Markering rhytidectomie

2.4.3.4 Stap 3: incisie en dissectie

 • Initieel enkel door huid en subcutis
 • Liften van huidflap met Metzenbaum
  • Wijd ondermijnen tot onder mandibula en naar anterieur en posterieur
  • Er zijn geen gevaren in dit vlak behalve n. auricularis magnus. Deze ligt diep in het subcutaan vlak
  • Hemostase met bipo
Rhytidectomie incisie

Figure 2.3: Rhytidectomie incisie

Rhytidectomie dissectie

Figure 2.4: Rhytidectomie dissectie

Rhytidectomie dissectie. De flap moet tot onder de mandibula geretraheerd kunnen worden

Figure 2.5: Rhytidectomie dissectie. De flap moet tot onder de mandibula geretraheerd kunnen worden

2.4.3.5 Stap 4: retromandibulaire approach

 • Zodra huidflap is geprepareerd is de approach identiek aan retromandibulaire approach.
Retromandibulaire approach

Figure 2.6: Retromandibulaire approach

2.4.3.6 Stap 5: sluiten

 • Diepe lagen sluiten zoals in retromandibulaire approach
 • Parotiskapsel/SMAS/platysma
 • Vacuumdrain plaatsen in subcutane pocket, exit posterieur van de incisie
 • Huid in twee lagen sluiten

2.5 ATM - preauriculair

2.6 Nasaal

2.6.1 Extern (open)

2.6.2 Intern (endonasaal)