Hoofdstuk 8 Faciale asymmetrie

8.1 Diagnostische workup

Welke diagnostische middelen?

 • Klinische foto’s
 • 2D radiografie (OPG + TELE + AP)
 • Cefalometrische evaluatie
 • 3D fotografie
 • 3D radiografie (CBCT)
 • Intra-orale scanner
 • Modellen
 • Botscintigrafie
 • SPECT
 • Polsradiografie
 • Orthognatische evaluatie
 • T-scan
 • MRI

Cartesiaans kruis:

 • Geeft Dentale & Skeletale middellijnen van BK & OK
 • CAVE: extractie fronttand – accessoir frontelement

Beoordelen asymmetrie:

 • Radiologische opnamen: OPG
  • Al dan niet symmetrisch voorkomen condyli – ramus ascendens
  • CAVE: juiste positie beeld nemen!
 • Radiologische opnamen: AP
  • Horizontale lijn doorheen orbitaal vlak => Vglk met lijn van occlusaal vlak
 • Klinische foto:
  • Interpupillaire lijn => Vglk met lijn door beide commisura labialis
  • Latje tussen pupillen EN op latje laten toebijten
 • Scoliose patiënten:
  • Altijd full body RX
 • SPECT-CT:
  • Kijkt Tracercaptatie (99lTc-MDP) tusssen beide condylaire groeicentra
  • NORMAAL: verschil li tov re MAX 12%
  • PATHOLOGISCH: verschil li tov re > 12%
  • Welke zijde hypercaptatie en welke Hypocaptatie? ALTIJD CORRELATIE MET KLINIEK!!!

8.2 VRAAG 1: Betreft het een defect van de weke weefsels of bot?

Vergelijk symmetrie in RUST (statisch) & BEWEGING (dynamisch) Oorzaken asymmetrie?

 • Littekens: parotidectomie => perifere facialisparese
 • Radiotherapie: 30Gy, geen groei suturen (KINDERLEEFTIJD)
 • Musculaire oorzaken
  • Parry-Romberg: dystrofie van weke delen (onderhuids vet) EN skelet
  • Torticollis: contractuur M. SCM=> Als congenitaal: CHIRURGIE < 5 jaar!
  • Macroglossie
  • Unilaterale masseterhypertrofie
 • Thv Vetweefsel
  • Congenitaal infiltrerende lipomatose
  • Faciale lipodystrofie
 • Lymfovasculaire afwijking
  • Melkerson Rosenthal: asymmetrie van lippen obv granulomateuze ontsteking (evt + facialisparese)
 • Facialisparese:
  • Centraal vs Perifeer
  • Volledige hemifaciale parese vs individuele takken (r. Marginalis submand)

8.3 VRAAG 2: waar bevindt zich de skeletale asymmetrie?

Asymmetrie thv bot => ga altijd van BOVEN naar BENEDEN:

 • Schedelbasis
 • Orbitae
 • TMJ
 • Neus
 • Maxilla
 • Tanden
 • Mandibula
 • Kin

Kijk altijd na:

 • Bi-pupilaire lijn
 • Occlusaal vlak
 • Skeletale midlijn – Dentale midlijn
 • Kaakhoek
 • Yaw: afwijking kaken in horizontaal vlak
 • Pitch: afwijking kaken in sagittale vlak
 • Roll:afwijking in frontale vlak

8.4 VRAAG 3: schedelbasis en orbitae

Beïnvloedt:

 • Interpupillaire lijn – Fossa Glenoïdalis – Maxilla

Verschillende oorzaken:

 • Unilaterale coronale craniosynostose=> ALTIJD AFWIJKENDE OORIMPLANTATIE
 • Posterieure plagiocephalie
 • Torticollis => chirurgische correctie < 5j
 • Scoliose=> (!) Oorzaak (!) van faciale asymmetrie & TMJ klachten
  • Laterale Kruisbeet
  • Unilateraal LAGER oor (door scheefstand hoofd!)

Differentiaal diagnose: dmv RX wervelzuil!

 • Verschillende afwijkingen binnen “Tessier groep 3”

CAVE: grote interindividuele verschillen qua observators! Daarom: objectief mbv 3D beeldvorming (CT/CBCT)

8.5 VRAAG 5: TMJ betrokken?

Verschillende vragen:

 • Verworven vs congenitale aandoening
 • Functie van TMJ gecompromitteerd?
 • Stabiel of evolutief? Secundaire effecten OK/BK/Tanden/Kin
 • Effect Botscintigrafie

8.5.1 Verworven versus Congenitaal

 • Bij verworven aandoening:
  • Onderontwikkeling TMJ
   • Condylaire fractuur
   • Artritiden
   • Ankylose
   • Radiotherapie
   • Condylaire resorptie
  • Overontwikkeling TMJ
   • Tumoren
   • Aneurysmale botcyste
   • Condylaire hyperplasie
  • Traumatische occlusie:
   • Kan leiden tot asymmetrie!=> Dwangbeten & traumatische contacten => Traumatische contacten: wegslijpen!
 • Congenitale aandoening
  • Hemifaciale microsomie (Goldenhar syndroom = Oculo-Auriculo-Vertebrale dysplasie)
  • Syndroom Van Treacher-Collins

8.5.2 Ankylose TMJ

 • Wat?
  • Beenderige – OF – fibreuze verbinding tussen TMJ & schedelbasis
 • Kliniek
  • Beperkte mondopening
  • Als op kinderleeftijd: gestoorde groei & faciale asymmetrie.
  • Atrofie M. Temporalis
 • Diagnose:
  • RX OPG:
  • Bilaterale coronoïdale hyperplasie
  • Verdwijnen gewrichtsspleet
  • Antegonial notching
  • Shift van midlijn NAAR aangetaste zijde
 • Therapie
  • Kinderleeftijd: GAP arthroplastie & interpositie costochondrale greffe.

8.5.3 Condylaire Hyperplasie

 • Wat?
  • Verworven aandoening met SNELLE Groei
 • Kliniek
  • SNELLE GROEI:=> Ipsilaterale open beet mét shift van midlijn naar pathologische zijde
  • TRAGE GROEI:=> Contralat open beet mét shift van midlijn naar pathologische zijde
  • Mondopening KAN beperkt zijn.
  • KIDS: kan leiden tot Hemimandibulaire hyperplasie!
 • Therapie
  • VOLW: Condylaire shave mét IMF
  • KIDS: Condylectomie, GEEN IMF, WEL functionele apparatuur (idem R/: als condylusfractuur) => Herstel occlusie mbv twin-block in end-to-end.

Bij té laat doorsturen => skewing (occlusie volgt golfplaatpatroon)

8.5.4 Goldenhar syndroom

 • Wat?
  • Hypoplasie Condylus – Ramus ascendens – Fossa glenoïdalis
  • 4 types (afh van ernst).
  • Beperkte hypoplasie=> Volledig afwezig zijn van TMJ.
 • Therapie
  • Distractieosteogenese(-): meer pijnlijk(-): uitwendige littekens

8.6 VRAAG 5: is de maxilla betrokken?

 • Asymmetrie thv Maxilla?
 • MOEILIJK te bepalen! Yaw – Roll – Pitch
 • Neusfiltrum als basis van Midlijn (NIET schedelbasis)
 • Bepaal: dentale & skeletale midlijn!
 • Verschillende oorzaken Maxillaire hypoplasie:
  • Hemifaciale hypoplasie
  • Maxillaire hypoplasie
  • Hemifaciale hyperplasie
  • Maxillaire hyperplasie
  • Asymmetrische extracties
  • Adaptieve asymmetrie (tov mandibula)
  • Post-heelkundige asymmetrie
  • Posttraumatische asymmetrie
  • Congenitale syndromen (Schisis)
  • Tand- weke weefsel-bot-sinuspathologie (RT/Fibreuze dysplasie/…)
 • Eigenschappen?
  • in tijd
 • Skewing:
  • Occlusie volgt GEEN vlak, WEL golfplatenpatroon
 • Yaw:
  • Rotatie maxilla in horizontale vlak => vaak NA SARPE met asymmetrische expansie (iatrogeen!)
 • Pitch:
  • Rotatie Maxilla in sagittale vlak => “inclinatie/steilheid van front
 • Roll:
  • Rotatie van Maxilla in frontale vlak.

CAVE: Midlijndeviatie > 2mm wordt NIET aanvaard door patiënt!Niet altijd skeletaal, soms ook dentaal (asymmetrische extractie/…) => Behandeling: orthognatische chirurgie/orthodontie mbv OBA’s

8.7 VRAAG 6: is de mandibula betrokken?

 • OK: Kin
 • OK: Hemifaciale hyper-/hypoplasie
 • Hemifaciale hyper-/hypoplasie: kijk welke kant normaal is (mbv symmetrie-studies).

8.7.1 Hemimandibulaire elongatie

 • Horizontale component is DOMINANT
 • Kliniek:
  • WEL gelijke verticale hoogte bilateraal!
  • Horizontaal verschil li versus re => geeft midlijn shift => vaak combo DENTALE & SKELETALE shift!
  • Goniale hoek zal afplatten bij elongatie!
 • Behandeling
  • Occlusie peroperatief corrigeren
  • CAVE: als je goede occlusie bekomt => vaak bijkomende genioplastie nodig!

8.7.2 Hemimandibulaire hyperplasie

 • Verticale component is DOMINANT
 • Kliniek:
  • Meer hoogte hemi-mandibula & corpus (toename afstand apices & nervus)
  • Ipsilateraal open beet MET compensatoire malocclusie thv maxilla MET linguoversie van tanden in OK.
  • CAVE: NIET altijd malocclusie!
 • Behandeling: zenuw lokaliseren, osteotomie & overtollig bot X
  • Kinderleeftijd (!) => TIJDIG doorsturen!
  • Kinderleeftijd => Condylectomie
  • 12 jaar => Condylectomie + corrigerende osteotomie
  • Volw leeftijd: zéér moeilijke behandeling (osteotomie & overtollig bot)

8.7.3 Bilaterale mandibulaire hyperplasie

 • Kliniek
  • Sterk prominente kin: “Habsburgse kin”
  • Klasse III
  • Esthetische Outcome => Afh van mentolabiale plooi
 • Behandeling
  • BSSO-setback => vaak onvoldoende > 1cm: sterke kans op recidief.
  • IVRO & Coroïdectomie (evt bilateraal) met 6w IMF=> (-) IVRO zal Goniale hoek afplatten!

8.7.4 Hemifaciale hyper-/hypoplasie

 • ½ deel van gezicht: Orbita – Maxilla – Mandibula
 • Diff. diagnose links of rechts?
  • Orbita hypoplasie: zal méér naar onder staan!
  • Mandibula hyperplasie: toename afstand apices & nervus, toename hoogte hemimandibula, ipsilateraal open beet met compensatoire malocclusie thv maxilla & linguoversie tanden OK

8.8 Conclusie

 • Kijk EERST naar Weke delen => Bot
 • Beoordeel bot systematisch van Boven => Beneden
 • Asymmetrische extracties: vaak negatief effect op esthetiek
 • Heel arsenaal aan corrigerende ingrepen voor asymmetrie
 • Asymmetrie & ontstaan open beten/kruisbeten bij kids=> tijdig insturen!!!