Hoofdstuk 6 Aangeboren gelaatsafwijkingen en Zeldzame Syndromen

6.1 Indeling

 • Classificatie volgens timing insult
  • Malformaties
   • Morfologisch defect orgaan, deel orgaan, lichaamsdeel
   • Door intrinsiek abnormaal ontwikkelingsproces
  • Disruptie
   • Morfologisch defect orgaan, deel orgaan, lichaamsdeel
   • Door extrensieke storing (vasculair, infectieus, mechanisch)
  • Deformatie
   • Abnormale vorm of positie lichaamsdeel
   • Extrinsieke mechanische krachtinwerking
 • Classificatie op basis van histologische verandering
  • Hypo/hyperplasie
   • Onder- of overontwikkeling organisme, orgaan, weefsel
   • Door wijziging aantal cellen
  • Hypotrofie/hypertrofie
   • Afname/toename grootte of volume cellen, weefsel, orgaan
  • Agenesie
   • Afwezigheid deel lichaam
   • Door afwezigheid aanleg
  • Aplasie
   • Afwezigheid deel lichaam
   • Door gefaalde ontwikkeling van de aanleg
  • Atrofie
   • Afname normaal ontwikkelde massa
   • Door vermindering celaantal of celvolume
  • Dysplasie
   • Abnormale organisatie van cellen in weefsel
   • Daarvan het morfologisch resultaat
 • Klinische classificatie van geboortedefecten
  • Enkelvoudig systeemdefect
   • Grootste groep van geboortafwijkingen
   • Ofwel één orgaansysteem
   • Ofwel één enkele regio
   • multifactoriële oorzaak met beperkt herhalingsrisico
   • vb
    • schisis, congenitale hartafwijking
  • Syndroom
   • Patroon van meerdere afwijkingen
   • Die pathogenetisch verwant zijn
   • Géén enkelvoudige sequentie of polytopisch veldeffect
   • Vb. Van der Woude
  • Associatie
   • Niet op toeval berustend voorkomen in 2 of meer individuen van meerdere afwijkingen
   • Die niet gekend staan als polytopisch velddefect, sequentie of syndroom (CHARGE, VACTERL)
  • Sequentie
   • Patroon of cascade van meerdere afwijkingen
   • terug te brengen tot één primair defect
   • vb. Pierre-Robin
  • Polytopisch veld defect/complex
   • Patroon van afwijkingen
   • Ontstaan door verstoring enkelvoudig ontwikkelingsveld
   • = set van morfologische defecten die tijdens embryogenese één regio aantasten
   • Vb. Hemifaciale microsomie
 • Classificatie op basis van medische consequenties
  • Majeure malformaties
   • Als levensverwachting erdoor beperkt wordt
   • OF als normaal functioneren belemmerd wordt in meerdere of mindere mate
   • Soms moeilijk onderscheid tussen mineur en majeur
  • Mineure malformaties
   • Structurele afwijkingen die ofwel geen behandeling nodig hebben ofwel makkelijk behandelbaar zijn
   • En geen blijvende consequenties hebben voor levensverwachting
   • Geïsoleerde mineure malformaties hebben soms familiaal voorkomen
   • BELANG: kunnen wijzen op onderliggende majeure malformatie
    • Hoe groter het aantal mineure, hoe groter de kans op een majeure
    • Kind met 3 of meer mineure malformaties -> 20-90% kans op een majeure
    • Kind met 1 mineure à 3-4% kans op majeure
 • Etiologische classificatie
  • Chromosoom
   • Chromosoomafwijkingen
   • Vb. Trisomie
  • Microdeletie
   • Submicroscopische chromosoomafwijking
   • Miv microdeleties
   • Vb. DiGeorge, Prader Willi
  • Teratogenen
   • Gekende teratogenen en prenatale infecties
  • Nieuw dominant
   • Achondroplasie
   • Apert
  • Familiaal
   • Tuberueze sclerose
   • Fragiel X
  • Syndroom
   • Erkende niet familiale, niet chromosomale syndromen
   • Kabuki
  • Geïsoleerde
   • Geïsoleerde anomalieën die niet thuis horen in voorgaande categorie, gastroschisis, geïsoleerde lipspleet
  • Multipele
   • Anomalieën aan meer dan één systeem die niet met elkaar in verband staan zonder unificerende diagnose
   • Vb. VACTERL

6.2 Gebruikte indeling in UZ Leuven

6.2.1 Inleiding

 • Wij gebruiken Frans-Nederlandse school van Prof Stricker en Van der Meulen
 • Voordelen
  • Zeer MKA chirurgisch ingesteld (beiden craniomaxillofaciaal chirurgen)
 • Nadeel
  • Syndromen, associatie en sequenties moeilijker hier in te passen
  • Hiervoor is de classificatie van geboortedefecten beter
 • Indeling is sterk beïnvloed door chronologie
  • Fase 1: organisatie
   • Histogenese: eerste twee weken
   • Organogenese: w2 tot w8
    • Fusieprocessen
    • vormveranderingen
  • Fase 2: ossificatie
   • Tot de geboorte
  • Fase 3: adaptatie
   • Eenmaal bot gevormd is
 • Deze drie fasen qua pathologie in twee hoofdstukken onderbrengen
  • Groep 1: Alles voor histogenese (tot w2 dus)
  • Groep 2: Organogenese en groei na w2
   • Subgroepen
    • craniofaciale afwijkingen
     • Clefting tussen faciale welvingen voor w8 (schisis)
     • Voornamelijk trimester 1
     • 1/700
    • Dysostose ossificatiecentra na w8 (dysplasie)
     • Voornamelijk trimester 2
     • 1/2500
    • Synostose is desmocranium (synostose)
     • Voornamelijk trimester 3
     • 1/3000
    • Cerebrocraniale afwijkingen
    • Cerebrocraniofaciale dysplasie
    • Cervicale dysplasie

6.3 Andere indelingen

 • Neurocristopathieën
  • Gevolg van verstorode migratie, groei en differentiatie van cellen uit neurale lijst
  • Geeft verschillende syndromen
   • CHARGE
   • Waardenburg
   • Treacher Collins
   • Auriculo-condylar syndroom
 • Binding aan X-chromosoom
  • Craniofaciale syndromen met X-gebonden overerving
  • Orofacio-digital syndroom type 1
  • Focale dermale hypolasie
  • Lowe syndroom
 • Fakomatose
  • Neurocutane aandoeningen
  • Hoofdkenmerk
   • Afwijking huid en centraal/perifeer zenuwstelsel
  • Vroeger 3 aandoeningen
   • Tubereuze sclerose
   • Neurofibromatose
   • Von Hippel Landau
  • Nu > 50 aandoeningen
   ## Cerebrocraniale afwijkingen
 • Dysplasie waarbij hersenen en neurocranium betrokken is
  • Vb. anencefalie, microcefalie, congenitaal schedeldefect, sluitingsdefect neurale buis
 • Volledig sluitingsdefect neurale buis
  • Craniorachischisis
 • Gedeeltelijk sluitingsdefect
  • Caudaal
   • Spina bifida aperta
   • Meningocele (enkel vliezen)
   • Meningomyelocele (vliezen + ruggenmerg)
  • Rostraal
   • Zz’er dan caudaal
   • Cranium bifidum apertum -> hersenen niet of partieel tot ontwikkeling + neurocranium niet gevormd
    • Anencephalia totalis: niet met leven verenigbaar
    • Anenchephalia partialis
    • Exencephalia
   • In alle gevallen zijn de ogen normaal ontwikkeld
 • Gebruik van FZ tijden periconceptieperiode 4w en 8w na conceptie voorkomt 70% van deze defecten

6.4 Fusiestoornissen en schisis

6.4.1 Primaire aangezichtsspleten

 • Ontstaan voor de zevende week in utero
 • = lip-, kaak- en verhemeltespleten
  • Latero-nasomaxillaire spleet (naso-oculair)
  • Medio-nasomaxillaire spleet (cheiloschisis – prepalatinale spleet)
  • Intermaxillaire spleet (palatoschisis)
  • Maxillomandibulaire spleet (macrostomie-microstomie)

6.4.2 Secundaire aangezichtsspleten

 • Ontstaan na zevende week in utero
  • Zeer zeldzaam: 1:150 000 geboorten
  • Niet erfelijk
 • Van mond tot voorhoofd
  • Volgens vast patroon van embryonale fusielijnen
  • Betrokkenheid van mond, neus, ogen en oren -> abnormale ontwikkeling
  • Van gering tot ernstig
 • Ogen
  • Spleet in ooglid = coloboom
  • Traankanaal probleem
  • Oog onderontwikkeld (microphtalmus)
  • Oog afwezig (anophtalmus)
  • Onderontwikkeling orbita tot teleorbitisme
 • Neus
  • Aplasie tot spleetvorming tot dubbele aanleg
 • Lip
  • Secundaire spleet vaak op andere plaats dan primaire lipspleet (klassieke cheiloschisis)

6.4.3 Lip-, Kaak- en Gehemeltespleten

6.4.3.1 Pathogenese

 • Embryologische fusie van processie
 • Deze fusie is verhinderd bij schisis door
  • Onvoldoende uitgroei aangezichtswervingen
  • Onvoldoende adhesie welvingen -> deficiënte epitheelplaatvorming
  • Persisteren epitheliale plaat (geen apoptose)

6.4.3.2 Embryologie

 • Primair vs secundaire palatumspleten
 • Primair
  • Voor regio van foramen incisivum = alveolaire kaakregio + voorste deel palatum durum
  • Sluit van achter naar voor in week 6 en 7 van ontwikkeling
  • Als laatste sluit de lip (meest anterieur)
  • ° lip en kaakpleet
   • Door gebrek aan merging van processi fronto-nasalis medialis en lateralis in w4-w7
   • Misvorming beperkt tot primaire palatum
 • Secundair
  • Achter foramen incisivum = achterste deel palatum durum + palatum molle
  • Sluit van voor naar achter tussen w8-w12
  • Als laatste sluit de uvula
  • °palatumspleet
   • Indien processi palatini niet sluiten tussen w7-w14
 • Extra info
  • Uit knaagdierstudies: rechter palatinale blad bereik eerst middellijn à links blijft altijd wat meer vatbaar voor problemen
  • Ingroei mesenchym gedeeltelijk à ° submuceuze spleet
  • Bifide uvula à soort schisis (cave velofaryngeale insuf + Loeys Dietz syndrome)

6.4.3.3 Erfelijkheid

 • Anamnese
  • 75% heeft geen familie met zelfde afwijking
  • Indien toch familiaal voorkomen: erfpatroon is polygenetisch met wisselende penetrantie
 • Belang genetica
  • Heeft belangrijke rol bij ontstaan
  • Echter veel vraagtekens over juiste genetisch patroon
  • Lipspleten (+andere spleten associatie) en geïsoleerde gehemeltespleet zijn twee verschillende ziekten met aparte genetica!!
  • Risico op schisis neemt toe als familielid schisis heeft
  • Welke frequentie van schisis kan verklaard worden vanuit gekende factoren?
   • 3% FGF (fibroblast growth factor)
   • 2% MSX1 (muscle segment homeobox 1)
   • 4% maternal cigarette smoking
   • 6% many private mutations in candidate genes
   • 12% IRF6 (interferon regulatory factor 6)
 • Rol van genen bij ontwikkeling CLP
  • Beide ouders niet aangetast + 1 kind al met schisis = 2-5% kans op volgend kind met schisis
  • Kans wordt 9% als er al 2 kinderen zijn
  • 1 aangetaste ouder + 1 aangetast kind -> kans op herhaling 14%

6.4.3.4 Prenatale diagnostiek

 • Gouden standaard = prenatale echo
  • 3 echo’s terugbetaald door riziv tijdens zwangerschap (1/trimester)
   • 1: 11-13de week
   • 2: 18-22ste week: Dit is de 20w anomaliescan
   • 3: 30-34e w
  • Blijft moeilijk met lage detectieratio
  • Toekomst -> MRI?
 • Lipspleet
  • Ten vroegste vanaf 15w in theorie via echo
  • Echter soms over hoofd gezien
  • Ideaal: 12w transvaginale echo door expert
 • Verhemeltespleet
  • Detectie op 20w scan:
   • 54-80% in Nederland
   • Stijgt naar 76-82 indien bijkomende malformatie (aandacht stijgt)
  • Heel onderzoekersafhankelijk

6.4.3.5 Etiologie

 • Erfelijk patroon dat deformatie veroorzaakt OF exogene factoren OF combo
 • Erfelijke factoren
  • Met begeleidende afwijkingen heeft =/= dan zonder
  • LKG Vooral bij mannen, vooral polygeen
  • Gehemeltespleet vooral bij vrouwen, vooral dominant met wisselende penetrantie
  • Enkele specifieke syndromen
   • Spleet als majeur kenmerk
   • Autosomaal dominant
   • Vb. Van der Woude
 • Exogene factoren
  • 3/5 van LKG en 4/5 van de G schisis is de familiale anamnese negatief
  • Mutaties of exogene factoren in eerste trimester zijn dan de oorzaak
  • Voorbeelden
   • Hoge leeftijd ouders (significant)
   • Medicatie: thalidomide, fenytoïne, valproaat, topiramaat, methotrexaat
   • FZ tekort
   • Roken, alcohol
   • Virale infecties
   • Radiotherapie
   • Obesitas

6.4.3.6 Incidentie

 • 2/1000 LKG
 • 1/2000-2500 voor geïsoleerde gehemeltespleet
 • Echter heden nog lager gezien vroegtijdige echografische diangose -> abortus
 • Schisis blijft de 2de van de tien meest voorkomende aangeboren majeure misvormingen

6.4.3.7 Prevalentie

 • LKG spleet
  • Laagst bij Afro-amerikanen, hoogst bij Amerikaanse indianen (20,5/10 000)
  • Intermediair in andere groepen
 • Isoleerde G
  • Prevalentie constant over rassen

6.4.3.8 Soorten schisis

 • Primaire schisis
  • Ten gevolgen van uitblijven van fusie = transformatiestoornis
 • Secundaire schisis
  • Ten gevolge van dysplasie = differentatiestoornis
  • Denk bij afwezigheid van mediane gelaatststructuur altijd aan cerebro-cranio-faciale dysplasie!
 • Geassocieerde afwijkingen
  • Altijd actief gaan opsporen
  • Cardiologische, urologische en extremiteitsabnormaliteiten + soms met chromosomale afwijking = syndromale schisis
  • Leuven
   • 30% van de LKG heeft bijkomende stoornis ander orgaansysteem
   • 22% heeft naast schisis andere afwijking in HH regio
  • 300 syndromen hebben schisis

  • Geïsoleerde palatoschsis heeft in 50% associatie met bijkomende aangeboren afwijking
  • Volledige LKG heeft MINSTE associatie met bijkomende afwijking
 • Vb van syndromen
  • 22q11 deletie syndroom
  • Oro-auriculo vertebrala spectrum
  • Orofaciodigital syndroom
  • Pierre Robin
  • Vaak + micrognathie onderkaak + glossoptosis + palatoschisis à OSAS
  • Apert
  • Stickler
  • Treacher Collins
  • Ectodermale dysplasie
  • Van der Woude
 • Unilat of bilat
  • Unilateraal in 80%
  • Bilateraal in 20%
  • Meestal links
  • Partieel vs compleet

6.4.3.9 Anatomische defecten

 • Afhankelijk wanneer probleem ontstaat
  • W7-w14: secundair verhemelte: palatum
  • W4-w7: primair verhemelte: lip en premaxilla
 • Cheiloschisis
  • Laterale zijde filtrum
  • Volledig
   • Neusvleugel afgevlakt en naar lateraal
  • Lichte vorm
   • Inkerving lip en proc alveolaris
  • Subcutaan
   • Huid intact maar spier gespleten
 • Cheilognathoschisis
  • Defect tot foramen incisivum
  • Resterend deel hard en zacht verhemelte zijn intact
  • Beperkt tot primair verhemelte
 • Cheilognathopalatoschisis
  • Meest frequente vorm
  • Lip, zijdelijngs premaxilla en verder in hard verhemelte mediaal naast septum en zo verder in week verhemelte op middellijn
  • Unilateraal (80%)
   • Septum met hard verhemelte van gezonde zijde vergroeid
  • Bilateraal (20%)
   • Septum en premaxilla geen verbinding met proc. Palatinus
   • Premaxilla ver naar voor en zeer beweeglijk = hazenlip
  • Neiging tot tuba catarre = tubadysfunctie
  • Neiging tot Simonart’s band: huidbrug bij neusopening à vaker bij lip-kaakspleten dan bij volledige LKG spleten
 • Geïsoleerde palatoschisis
  • Meer bij meisjes (itt tot rest meer bij jongens)
  • Volledig tot ….
   • Volledig: Dorsaal van premaxilla en gaat tot uvula
    • Geen vergroeiing van septum met palatum
   • Vele tussenvormen van volledig tot uvula bifida tot submuceuze spleet
 • Submucosale spleet
  • Alleen schisis van palatale musculatuur
  • Nasale en orale mucosa intact
  • Inspectie bij fonatie
   • Twee strengen in palatum molle naar spina nasalis
   • Oorzaak van velofaryngeale insufficiëntie en nasale spraak (vaak pas diagnose in 4de– 5de levensjaar
  • Vaak bifide uvula, zona pellucida (blauwe schijn middellijn palatum molle) en inkeping achterrand harde verhemelte = Calnan’s Triade
 • Bifide uvula
  • Frequent 1/100 personen
  • Meestal volstrekt goedaardig maar kan uiting zijn van:
   • Submucosale spleet
   • Genetisch syndroom

6.4.3.10 Symptomen

 • Problemen met
  • Esthetiek
  • Voeding en slikfunctie
  • Gehoor en spraak
  • Tandenstand en kaakrelatie
  • Psychologisch welbevinden
  • Overdraagbaarheid
 • Effect van spleet
  • Spleet bovenlip en bodem neusopening -> ° discontinuïteit m. orbicularis oris à afwijkende spierafwijking à aantasting huid, kraakbeen, bot à problemen met groei
 • Enkelzijdige LKG spleet
  • Asymmetrische afwijkingen
  • Onderbreking m. orbicularis oris à afwijking lip en neusvleugen + bot en kraakbeen verplaatst door asymmetrische spiertractie
  • Neus is uit- en inwendig vervormd
  • Neusvleugel en septum -> chronische rhinitis + gesloten neusspraak
 • Dubbelzijdige LKG-spleet
  • Ongeremde ontwikkeling vomero-premaxillaire complex in anterocaudale richting
  • Laterale maxilla segmenten hebben geen normale groeistimulus = hypoplasie transversaal, sagittaal en verticaal van maxilla
 • Bovenkaaksontwikkeling
  • Cfr supra = hypoplasie in drie dimensies
  • Littekenweefsel en trauma door operaties -> nog meer belemmering
 • Middengelaat
  • Dished in face
  • Pseudoprognatie van onderkaak
  • Boventandenboog volledig of deels achter en binnen ondertandenboog
  • Verlittekende en hypertrofische onderlip è onderlip heeft compensatoire functionele hypertrofie (° omgekeerde liptrap)
 • Tandaanleg-afwijkingen
  • De regel in de schisisregio
  • Spectrum: surnummerairen, malformaties, geminaties
  • Alveolaire spleet: geen bot voor melk en blijvende tanden
   • Hoektand, laterale snijtand en melkmolaren en premolaren nemen ectopische positie in
  • Afwijkend occlusievlak
  • Verticale onderontwikkeling van het middengelaat
 • Afunctioneel palatum molle
  • Ontoereikende faryngeale sfincterfunctie = °velofaryngeale incompetentie
  • Nasal escape met open neusspraak -> verminderde verstaanbaarheid
  • Diagnose
   • Orale inspectie
   • Akoestische nasometrie
   • Spiegelproef
   • Endoscopie of fluoroscopie
  • Gewijzigde mobiliteit farynxwand
   • Frequente otitis media serosa
   • Door dysfunctie buis van Eustachius
   • Verminderd gehoor
   • -> gestoorde spraak en taalontwikkeling
 • Nasale regurgitatie
 • Minimale expressie van schisis onder vorm van
  • Solitaire globulo-maxillaire cyste of vormafwijkingen anterieure boventanden
  • Lijnvormige depressie bovenlip al dan niet met spierprobleem
  • Submucosale palatumspleet -> spraak en slikproblemen

6.4.3.11 Gelaatsgroei

Wat bepaalt groei?

 • Intrinsieke factoren
 • Functionele factoren
 • Iatrogene factoren

Intrinsieke factoren

 • Onvoldoende stuwing vanuit mesodermale structuren
 • Onderontwikkeling processi

Functionele factoren

 • Gespleten m. orbicularis oris met abnormale insertie
  • Deviatie middellijn bovenkaak, septum, spina nasalis naar niet-gespleten zijde
  • Divergente tractie aan columella mediaan en neusvleugel lateraal
 • Afwijkende tongpositie
  • Spleet zo breed gehouden
 • Deviatie neusseptum
 • Palatoschsis -> Andere inplanting tensor veli palatini à dysfunctie tuba
  • Slechte aeriatie middenoor -> frequente otitis media = gehoorpobleem -> schoolresultaatprobleem

Iatrogene factoren

 • Niet-geopereerde volwassen hebben normale sagittale positie maxilla
  • Dit is GEEN argument om niet te opereren
  • Bij 60% van patiënten spraakprobleem en hoorprobleem
 • Geopereerde patiënt = maxilla hypoplasie in 3 dimensies
  • Lipsluiting
   • Gunstig effect op vorm bovenkaak
   • Geen nadeling invloed gelaats of dentoaveolaire groei
  • Sluiting palatum
   • Gunstig effect op nasale klanken
   • Nadelig effect op boogvorm (tansversaal)
  • BIG
   • Indien te jong (3-4j) -> verticale onderontwikkeling en lichte sagittale onderontwikkeling
   • Indien op 9-10j -> geen nadelige invloed meer
  • Farynxplastiek
   • Voordeel: oplossen velo-faryngeale insuff
   • Nadeel: OSAS in 10%

6.4.3.12 Therapie

Doel van therapie

 • Uiterlijk dat zo weinig mogelijk herinnert aan de afwijking
 • Goed functionerend gebit en spraak
 • Goede verhouding boven-onderkaak/tanden
 • Voorkomen en evt. corrigeren van gehoorsverlies
 • Evenwichtige psychische ontwikkeling

Schisisteam

 • Samenstelling (multidisciplinair)
  • Kaakchirurg
  • KNO
  • Plastisch chirurg
  • Pediater
  • Klinisch geneticus
  • Logopedie
  • Dermatograaf
  • Maatschappelijk werker
  • Mondhygiënist
  • Orthodontist
  • Tandarts
  • Protheticus
  • Psycholoog
  • Sociaal verpleegkundige

Behandeling volgens protocol

 • Hier kan wel van afgeweken worden. Protocol op maat van de patiënt in overleg tussen disciplines
 • 3m-9m-12m-15m-18m-2j-4j-6j-9j-12j-15j-18j
 • Technische onderzoeken
  • Klinische en RX foto’s
  • Gipsmodellen
  • Auditieve en optische onderzoeken
  • Betrouwbaar administratief apparaat!!

6.4.3.13 Primaire behandeling

 • Inleiding
  • Er zijn verschillende technieken, chirurgen en timing -> geen eensluitend protocol over alle centra
  • Is de methode goed? Pas 15j na datum te beoordelen
   • Kaken en aangezicht volgroeid
   • Groei soms nadeliger beïnvloed door iatrogene schade van opereren dan door misvorming zelf
   • Operatieve ingrepen resulteren altijd in litteken -> groeibelemmerend è minimaliseren van heelkunde en indien mogelijk tot na groeispurt MAAR 4 uitzonderingen
    • Sluiting lip is obligaat
    • Sluiting zacht verhemelte is obligaat
    • R/ velofaryngeale insufficiëntie is op indicatie
    • BIG op +-9j is obligaat
 • Sluiten lip
  • Tijdstip
   • Unilat: op 3m
   • Bilat op 3m en 6m
  • Voorafgaande therapie?
   • Doel: alveolaire bogen beter op elkaar richten
   • Orthodontisch plaatje volgens McNeil
   • Lipadhesieprocedure
  • Technieken
   • Oudste: Veau -> recht litteken maar te korte lip
   • Oplossing à Z-plasties
    • Le Mesurier, Tennison, Tennison-Randall
    • Millard + modificaties
    • Bilateral: Manchester
   • Leercurve van chirurg is bepalende factor, niet techniek
  • Anatomie
   • Continuïteit m. orbicularis oris herstellen
   • Lateraal uitgeweken neusvleugen en laterale lip naar mediaal invoegen
   • Doel -> symmetrie herstellen met goede functie (belang reconstructie m. orbicularis)
 • Sluiten palatum molle
  • Doel = afsluiten naso- en orofarynx
  • Zo geen regurgitatie langs neus
  • Zo betere spraak
   • Belang van behouden beweeglijkheid
  • Anatomie
   • Belang van welving passavant te houden bij sluiten
   • Afsluiten door twee spierbogen
    • Concaviteit craniaalwaarts (m. levator veli palatini
    • Concaviteit caudaalwaarts (m. palatopharyngeus
    • Krachtvector in beide richtingen)
    • Resultaat: vector brengt verhemelte naar boven en achter
  • Velumplastiek = sluiten palatum molle
   • 9-12m
   • Voor inprenting spraakmotoriek è zo articulatoire dyspraxie vermijden
   • Palatum durum blijft open!!!
    • Zo geen groeibelemmering in bovenkaak
   • Technieken
    • Widmaier, kriens, Furlow
   • Vaak in combo met buisjes plaatsen
  • Quid combo met sluiten palatum durum?
   • Veel discussie
   • Sommigen samen
   • Sommigen op 18m
   • Sommigen samen met lip
   • Sommigen samen met big
   • Technieken voor gezamenlijk sluiten
    • Von Langebeck, Veau-Wardill-Kilner pushback, Furlow dubbele Z-plastie.
    • Variatie maar intrinsieke spiermobilisatie is gelijk = intravelaire veloplastiek -> palatinale spieren in de mediaallijn gesloten en naar posterieur gebracht
   • Resulaten
    • Spraakontwikkeling als outcome
     • Furlow is meest optimale techniek
     • Minder velofaryngeale insufficiëntie
     • Echter meer fistels bij Furlow groep, zeker indien palataal defect >1cm breed
 • Sluiten palatum durum
  • Indien bij sluiting gehemelte enkel molle wordt gedaan à bijkomende ingreep nodig voor BIG
  • Heel veel discussie in literatuur wat je nu best doet
  • Varieert van sluiting op 3M tot sluiting op 12j
 • Farynxplastiek
  • Op indicatie tussen 3-6J
  • Ter behandeling van velofaryngeale insufficiëntie indien spraaktherapie faalt
  • Techniek
   • Orticochea (dynamisch sfincter herstel)
   • San Venero Roselli (superior gesteelde farynxachterwand plastiek)
 • Osteoplastie
  • BIG = bot in gnatho = Herstellen benige continuïteit thv processus alveolaris
  • Kan bij primair sluiten van de lip of op latere leeftijd
  • Timing
   • Niet meer primair -> groei problemen
   • Secundair à beter resultaat
    • 8-12j cfr. Doorbraak hoektand
    • Tijdstip baseren op positie en stadium wortelformatie hoektand aan schisiszijde (1/2 en 2/3 wortelvorming)
  • Donorplaats
   • Heupkam, rib of kinbot
   • Kinbot lijkt het best maar vaak te veel bot nodig
  • 3 interventies
   • Verwijderen melkelementen
   • Bottransplantaat
   • Bonding hoektand/snijtand voor doorbraakbegeleiding door orthodontist
 • Tonglap
  • Heel rijke geschiedenis in reconstructie defecten in de mondolte
  • Indicatie
   • Uitkomst waar geen geschikte alternatieve reconstructie voorhanden bij middelgroot defect
   • Schsis: herhaalde pogingen tot spleetsluiting
   • Omgevende palatumweefsel is ischemisch, verlittekend en onregelmatig
  • Techniek
   • Anterieur mediaan gesteelde tonglap
   • Al dan niet met nasaal blad
   • Minstens 5mm dik, en 5cm lang
   • Max 2/3 van tongbreedte en basis van 2-3cm
   • Steel na 25 dagen onder lokale doornemen
    • Dan intuberen
    • Tonglapsteel terugplaatsen en bijwerken
   • Correcties palataal mogelijk vanaf 6m
  • Groot voordeel
   • Werkt in ischemische gebieden!! Brengt goede vascularisatie mee
   • Omtrek van tong zal verminderen maar geen problemen met mobiliteit, spreken, slikken en smaak
  • Nadeel
   • Steel moet 2-3w blijven
   • Spreekverbod en vloeibare voeding
 • Kaakchirurgische correctie
  • Timing
   • 15-19j
  • Indicatie
   • Pseudoprogeen uiterlijk
   • Omgekeerde beetrelatie met infra-occlusie
  • R/
   • Le Fort 1 osteotomie
   • Of segmentosteotomie
   • Zz met bsso bij
    • Indien maxilla te ver naar voor zou moeten -> velopharygeale insuf
 • Overige
  • Neusseptum en rhinoplastie
  • Halithose (maxillaire sinusitis met postnasal drip)
  • Osas
  • Secundaire correcties
  • Litteken camouflage
  • Esthetische thk
  • Implantaten
  • Erfelijkheidsadvies
 • Sluiten palatum is belangrijkste
  • Spraak en articulatie
  • Gehoor
  • Ontwikkeling maxilla
  • Invloed uiterlijk door maxillaire onderontwikkeling
  • Invloed van deze factoren op zelfbeeld patiënten

6.4.3.14 Interdisciplinaire samenwerking

Voedingsadvies

 • Kort na de geboorte essentieel
 • Teaching aan ouders
 • Rekening met type voeding (borst of niet)
 • Kwaliteitsparameters
  • Groei en lengte kind
  • Luchthappen
  • Verslikken
  • Nasale regurgitatie
  • Flow intake
  • Voedingstijd

Gehoor -> goede spraak

 • Gevaar: recidiverende oorontstekingen
 • Buis van Eustachius
  • Normaal gesloten
  • Enkel open bij slikken en geeuwen door tractie m. tensor en levator veli palatini
  • Zo luchtdruk middenoor en nasofarynx gelijk brengen
  • Schisis
   • Geen m. tensor en levator in normale positie
   • Geen opening tuba
   • Sereuze otitis -> geleidingsdoofheid
   • R/ diabolo in trommelvlies
 • Detectie
  • Audiometrisch onderzoek
  • Beter: impedantiemetrie

Neusseptum

 • Deviatie -> oorzaak slechte neusfunctie
  • sinus maxillaripatholgoie
  • scheefstand neus
 • Adenoïden dragen bij tot sinusprobleem
  • Adenoidecotmie -> kan open neusspraak geven

Tonsillen

 • Amygdalectomie overwegen bij chronische recidiverende angina’s
 • Cave beschadiging m. palatoglossus en palatopharyngeus

Spraakontwikkleing

 • Goed volgen na sluiten verhemelte
 • Functies: spraak, zingen, slikken, kauwen, blazen
 • Belangrijkste sociaal -> spraak
 • Naast goed functionerend gehemelte is perfect gehoor esssentieel
 • Spraakstoornissen à tweeërlei aard:
  • Resonantiestoornis
   • Hypernasaliteit = velum kan niet maximaal sluiten
   • Probleem bij explosieve medeklinkers (p,b,t,d,k)
  • Articulatiestoornis
   • Samenspel van lippen, tong, week gehemelte, gehemeltegewelf en tandenboog
   • Meest storend bij palatoschisis
   • Compensatoir mechanisme om toch afsluiting te krijgen = glottisslag
   • Tongbasis naar achter verplaatsen

Belang van logopedie

 • Onderzoek
  • Functie van gehemelte (nasaliteit)
   • Explosieve woorden in zinnen (potteke)
   • Metalen plaat onder neus houden -> ontsnapte lucht detecteren
   • OF fluoroscopie na aanbrengen hydrast op gehemelte (nadeel -> maar één dimensie)
  • Nasofaryngoscopie
   • Belang van beoordelen zijwaartse beweging farynxwand voor prognose faryngoplastiek
 • Indien logopedische oefeningen geen verbetering van de nasaliteit brengen -> faryngoplastiek
  • Technieken
   • Schönborg-Rosenthal OF Sanvenero-Rosselli
   • Beiden à gesteelde farynxlap ingedraaid in het gehemelte
   • Best op leeftijd van 7j
   • Anders verkeerde compensatiemechanismen te diep ingeworteld

Bijkomende ingrepen

 • Lippenrood in het midden bovenlip corrigeren = Kapetansky-Juri verschuivingsplastiek
 • Te korte bovenlip: Abbé-lap
 • Fistels in palatum: gesteelde tonglap – buccale mucosale transpositieflap (a. facialis)

Orthodontische behandeling

 • Tand- en kaakbeenanomalieën veroorzaakt door
  • Primaire misvorming
  • Fibreuze retractie door heelkunde
 • Typisch
  • Asymmetrische verplaatsing processi alveolares
  • Kleinste segment naar binnen met eerste molaar als rotatiepunt
  • ° kruisbeet thv hoektand
  • Rotaties, kipping en dysplasie van tanden nabij de spleet
 • Doel:
  • Expansie bovenkaak
  • Voorzichtig: geen scheur in palatinale littekens
  • Lange behandeling met vaak nood tot prothese OF secundaire osteoplastiek

Cariësverzorging

 • Soms indruk dat schisispatiënt hogere vatbaarheid heeft
 • Waarschijnlijk te wijten aan onregelmatige stand van de tanden -> moeilijke reiniging

Secundaire reconstructies

 • Rhinoplastiek en Le Fort osteotomie
 • Preprothetiek en implantologie

6.5 Cerebrocraniofaciale dysplasieën

 • Afwijkingen hersenen, neurocranium, ogen en aangezichtsschedel
 • Voorbeelden
  • Rhinencefale dysplasie: cyclopie, cebocefalie, premaxillaire aplasie, synophtalmus, ethmocefalie
  • Oculo-orbitale dysplasie: anorbitisme, micro-orbitisme en cryptoftalmie
  • Perioculaire dysplasie: blefaro-schisis, blefaro-phimosis, telecanthus
 • Ontwikkeling hersenen en zintuigen = belangrijke rol vorming craniofaciale afwijkingen
 • Holoprosencefalie
  • Stoornis patroonvorming prosencephalon
  • Typisch
   • 1 ventrikel in het prosencephalon
   • Continuïteit hemisferen over mediaanlijn
   • Gehandicapt en spastisch
   • Oorzaak: mutaties in SHH (echter klein deel van aantallen)
  • In 80-90% gepaard met mediane craniofaciale afwijkingen
   • Agenesie premaxilla, ethomid, neusseptum en mediane deel bovenlip
   • Hypotelorisme à extreme gevallen = cyclopia
  • Problemen met vorming oog (oogplacode)
   • Anoftalmie tot microftalmie
   • Afmeting oogbeker wordt vroeg embryonaal bepaald door grootte oogblassje en ontwikkelende lens
   • Primaire congenitale afakie
    • Afwezigheid lens
    • Ten gevolge van virusinfecties: rubella, ParvoB19
    • Geeft anoftalmie of microfatlime àmicro-orbitisme en hypoplasie aangezicht
 • Craniofaciale dysplasie
  • Inleiding
   • Ogen en hersenen normaal
   • Neurocranium en aangezichtsschedel tonen malformaties
   • Alle mogelijke combinaties mogelijk à wij zien meestal dit soort patiënten op MKA
  • Fusie aangezichtsprocessie gehinderd
   • Oorzaken
    • Onvoldoende uitgroei aangezichtswelvingen
    • Onvoldoende adhesie van de welvingen, resulterend in deficënte epitheelplaatvormign
    • Persisteren van epitheliale plaat
   • Spleten die ontstaan door uitgebleven fusie = vier locaties = PRIMAIRE SPLETEN
    • Latero-nasomaxillaire spleet (naso-oculaire schisis)
    • Medio-nasomaxillaire spleet (cheilognathoschisis)
    • Maxillo-mandibulaire spleet (macrostomie-microstomie)
    • Intermaxillaire spleet (palatoschisis)
   • Andere vorm van uitblijvende apoptose -> partieel persisterend van buccofaryngeale membraan ovv orale synechiae
    • Van der Woude syndroom als vb

6.6 Dysostosen

 • Dysostose = probleem met botproductie in ossificatiecentra
  • Ontwikkelingsstoornis ossificatiecentrum = ° dysostose
  • Klinisch beeld = gelaatsspleet
  • = secundaire spleten = pseudoclefts
  • Hebben geen vaste locaties, gezien ontstaan op plaats van dysplasie
  • Denk steeds aan cerebrocraniofaciale dysplasie (cruciaal middellijnprobleem)
  • Topografisch te rangschikken via craniofaciale helix
   • Helix heeft vorm van letter S
   • Begint aan laterale zijde van schedel = sfenofrontale dysplasie
   • Naar mediaal via os frontale en neus
   • Vervolgens mediaan over neus naar lateraal onder orbita
   • Richting uitwendig oor en ramus
   • Om zo via corpus mandibulae bij symphysis te eindigen =intermandibulaire dysplasie
  • Voorbeelden
   • sfenoïdale dysplasie: meningo-encefalocele,, osteoom, choanale atresie
   • sfeno-frontale en/of frontale dysplasie: benig defect voorhoofd, benig defect orbitadak, wenkbrauw, laterale canthus, haargrens
   • fronto-frontale dysplasie: cranium bifidum occultum, meningocele
   • fronto-naso-ethmoïdale dysplasie, teleorbitisme, meningo-encefalocele
   • frontonasale dysplasie of internasale dysplasie: median cleft face syndrome; bifid nose with median cleft lip; bifide neus, Tessier nr. 0 spleet
   • nasale dysplasie: proboscis, nasale aplasie, arhinie, nasoschisis, nasale duplicatie
   • Morian I,Tessier nr. 3 spleet
   • Morian II, III, Tessier nr. 4 spleet;
   • dysostosis mandibulofacialis = syndroom van Franceschetti = Teacher-Collins syndroom
   • microtie, ooraplasie, Goldenhar-syndroom
   • dysostosis otomandibularis of oculo-auriculo-vertebral spectrum (oavs) = hemifaciale microsomie = Goldenhar-syndroom = 1ste ,2de kieuwboogsyndroom = (hemi) (cranlo) faciale microsomie
   • Hallerman-Streiff-syndroom, otocefalie
   • onderlip-, kaak-, tongspleet
   • acrofaciale dysostose = syndroom van Nager
  • botvorming à belang van bezenuwing/hersenen/spieren/weke delen
   • dit zijn de drivers van botgroei
   • bepalen uiteindelijke vorm
   • agenesie van ooginhoud è geeft onvermijdelijk micro-orbita gezien ontbreken driver
   • = secundaire effecten op bot
  • Meningocoele en encefalocoele
   • Als neurale buis wel gesloten is
   • Maar bovenliggende mesenchymlagen en epidermis hebben stoornis

6.7 Synostosen

 • Suturen gevormd zodra botcentra uitgroeien en contact met elkaar krijgen
  • Synostose è abnormale directe fusie van botkernen zonder vorming sutuur
 • Onstaan
  • Laat embryonale/vroeg foetale periode
 • Grote invloed op uitgroei en vorm schedel
 • Synostose = premature ossificatie van suturen
  • Obstakel skeletale ontwikkeling
  • In de richting loodrecht op de sutuur (Virchow’s wet)
  • Compensatoire overgroei in richting parallel aan suturale lijn
 • Faciale synostose
  • Binder syndroom
 • Craniale synostose
  • Scafocephalie
  • Trigonocephalie
  • Brachycephalie
  • Oxycephalie
  • Anterieure plagiocephalie
  • Posterieure plagiocephalie
 • Combinaties van dysostose en synostose
  • Crouzon, Apert, Acro-cefalo-syndactylie, …
  • Veel variatie omdat defecten op verscheidene niveaus manifesteren
  • Voorbeelden
   • Dysostosis craniofacialis (Crouzon)
   • Apert (acrocefalopolysyndactylie type I)
   • Carpenter syndroom (acrocefalopolysyndactylie type II)
   • Muenke

6.8 Dyschondrosis

 • Kraakbenige matrices die malformatief ontwikkelen
 • Vb achondroplasie
 • Cervicale dysplasie
  • Defecten in transformatie van kieuwbogen
   • Branchiale sinus, laterale sinus cervicalis, branchiale fistel en agenesie van de schildklier
  • Defecten in transformatie van de kieuwzakken
   • Aplasie en hypoplasie van de thymus
  • Soms kleine eilandjes ectodermale cellen in het mesoderm
   • Geven branchiale cysten
   • Thyreoglossuscysten
   • Dermoïde cysten

6.9 Dysostosis cleido-cranialis (cleidocraniale dysplasie)

 • Genetisch:
  • Heterozygoot autosomaal dominante mutatie: 50% kans op overerving
  • Kan ook spontane mutatie zijn
  • RUNX2 (andere naam: CBFA1)
 • Kliniek
  • Pathognomonisch: deels/volledig ontbreken van Claviculae=> schouders makkelijk bij elkaar
  • Craniaal:
   • Brachycefale schedel
   • Uitgesproken frontale & pariëtale welving
   • Vertraagde/afwezige sluiting van craniale suturen (fontanellen/Wormiaanse botstructuren) = Te zien op RX
  • Faciaal
   • Breed voorhoofd
   • Hypoplasie van middengelaat
   • Brede neusbasis
   • Hypertelorisme
   • Hypoplasie van zygoma en pseudoprogenie
  • Oraal
   • Crowding
   • Surnumeraire tanden
   • Vertraagde doorbraak
   • Laattijdige uitval melkdentitie
   • Malocclusie
   • Hoog ogivaal gehemelte
   • Palatoschisis
  • Niet-faciaal
   • Korte conische vingers
   • Brede duimen
   • Smalle borstkas
   • Scoliose
   • Osteoporose op volw leeftijd
   • Dwerggroei

6.10 Pierre Robin-sequentie - Pierre Robin syndroom

 • Genetisch
  • Robinsequentie is HETEROGEEN=> dus ook verschillende pathogenese mogelijk!
  • 50%: geïsoleerde Robin-Sequentie-mutatie=> LAGE kans op herhaling (5%)
  • 50%: Robin-sequentie geassocieerd aan
  • Sticler (+ myopie) Treacher Collins Velocardiofaciaal
 • Kliniek
  • Micrognathie van onderkaak
  • Glossoptosis= posterieure verplaatsing & retractie van tongCAVE:Na geboorte moeilijk ademen ruglig: cyanose (tong tegen post farynxwand)=> kleine mandibula kan tong niet naar voor houden!=> leg op buik.
  • Gehemeltespleet (secundair palatum)
  • Voedingsproblemen
  • Groeiachterstand
  • Middenoorproblemen: Recurrente otitis media & gehoorverlies.
  • CAVE: Micrognathie kan ook afzonderlijk voorkomenHeel variabele kliniek: kleine onderkaak ó Rudimentaire aanleg mandibula
 • Diagnose
  • Obv KLINIEK!!!
 • Behandeling
  • 10% nood aan tracheotomie bij geboorte
  • Distractieosteogenese: ENKEL bij NIET-åale vorm!!!
   • Botgreffe/osteochondrale greffe/verlengingsosteotomieën.
   • CAVE: Weke delen-tractie!
  • Sluiting palatoschisis op 12 maanden!

6.11 Noonan syndroom

 • Epidemiologie
  • 1/1000-1/2500
  • Hoort niet bij de dysplasies!
 • Genetica
  • PTPN11 mutatie Chr12 (pG503R; de novo)
  • Spontaan of autosomaal dominant
  • Andere mutaties
   • SOS1
   • KRAS
   • BRAF
   • RAF1
   • NRAS
 • Kliniek
  • Afwijkingen Faciaal/Cardiaal/Skelet
  • Faciaal
   • Breed voorhoofd
   • Hypertelorisme
   • Epicantusplooien
   • Schuine palpebrale fissuren
   • Lager ingeplante oren
   • Zakking van bovenste oogleden: pat moet hoofd naar achter houden om te kijken.
  • Oraal
   • Micrognathie
   • Hoog palatum
   • Malocclusie
   • Reusceltumoren
  • Cardiaal:
   • PATHOGNOMONISCHE eigenschappen: diagnose obv al te stellen!
   • Pulmonaal-klep stenose
   • Hypertrofe cardiomyopathie
   • Atriaal septumdefect
  • Skeletaal
   • Pectus excavatum
  • Andere
   • Kort gestalte
   • Korte – brede nek
   • Cryptorchidie
   • Mentale achterstand
   • STOLLINGSSTOORNISSEN (CAVE: INGREEP!!!!)
 • Screening
  • Ortho, tele, face, afdrukname, foto’s
  • CBCT
  • Nierfunctie + echo nieren
  • Stollingsset
  • Oftalmologisch nazicht
  • Basis neuropsychologisch nazicht
  • Genetica
  • Groeicurve opvragen
  • Cardiaal nazicht

6.12 Marfan syndroom

 • Diagnose
  • Obv Kliniek EN Gent-criteria
  • Familiale anamnese
 • Genetica
  • Mutatie FBN1-gen
  • Autosomaal-Dominant
 • Kliniek
  • Aandoening skelet/ogen/cardiovasculair/longen
  • Skeletaal
   • Magere personen
   • Lange ledematen
   • Arachnodactylie
   • Gewrichtsinstabiliteit
   • Scoliose
   • Pectus excavatum/carinatum
  • Ogen: TYPISCH!!!
   • Lens-dislocatie
   • Verkleuring ooglens
  • Cardiovasculair
   • Aorta-dilatatie/ruptuur aorta-aneurysma
  • Faciaal
   • Dolichocefale schedel
   • Lang & smal gelaat=> Maxillaire constrictie=> Intra-oraal overlappende tanden & hoog gebogen verhemelte
   • Mandibulaire retrognathie (soms prognathie)
   • Kruisbeet
   • Macrostomie
   • Overmobiele kaakgewrichten (>60mm)
   • Nauwe nasale luchtweg/Open mouth-breathing=> Adenoïd Faciës=> OSAS
  • Oraal
   • kans op cariës
   • Tandwortelmisvormingen
   • Gingivitis/Parodontitis
   • Alveolair botverlies/Hypermobiliteit tanden
 • Voorzorgmaatregelen
  • Orale profylaxe: 1x/6 maanden follow-up mondhygiëne
  • Krachtige, aangepaste tandenborstel
  • Topische fluoride applicatie
  • Antibacteriële mondspoeling
  • Orthodontische R/: behoud van gezondheid parodontium
  • Medicatie
   • spirine VERMIJDEN (gezien patienten vaak reeds onder anti-aggregantia)
  • Chirurgisch:
   • Pre-op controle: cardiale pathologie?
   • CAVE: bacteriemie/Endocarditis=> geef pre-op 2gr amoxicilline
   • Bij uitgebreide dentale R/: doe onder sedatie/AA
   • Voorzichtig bij anesthetica met Adrenaline(=> Tachycardie)
   • Monitoring tijdens THK R/:=> Bloeddruk/Systolische intervallen/Aortic pulse wave velocity.

6.13 Sturge-Weber syndroom

 • Etiologie
  • Zz congenitale vasculaire aandoening
  • Vasculaire malformaties
 • Kliniek
  • Vasculaire malformaties !!!
  • Intracraniële vasculaire misvormingen & ipsilaterale, scherp omschreven “wijnvlek”-verkleuring van aangezichtshuid(Naevus Flammeus)=> Meestal nabij N. Ophtalmicus van N. V
  • Wijnvlek volgt distributie van 1ste & 2e tak van N. V
  • Wijnvlek kruist middenlijn NIET!
  • Neurologische afwijkingen:
   • Epilepsie
   • Hemiparese
  • IQ
   • Geboorte: normale intelligentie=> later mentale retardatie
  • Oog
   • Glaucoom
   • Vasculaire malformatie van oog
 • Genetica
  • NIET-overerfbaar syndroom
 • Diagnose
  • MRI + IV Gadolinium contrast

6.14 Hemifaciale microsomie

6.14.1 Pruzansky classificatie

 • I Minimum mandibular hypoplasia with all structures present
 • II Condyle, ramus and sigmoid notch are present, but with serious alteration in shape and size
 • III Mandibular ramus can be reduced to a small thin layer of bone, or does not exist

6.14.2 Pruzansky-Kaban classificatie

 • I Mandibular morphology is normal but small.
 • IIA Mandibular ramus is short but of abnormal size: glenoid cavity in right position and functional.
 • IIB Glenoid cavity is in an altered position, in inferior, medial, and anterior position.
 • III Absence of temporomandibular joint (TMJ)

6.14.3 Omens classificatie

O: Asymmetry of the orbit

 • O0 Orbit with normal size and position
 • O1 Abnormal orbital size
 • O2 Abnormal orbital position (place a position arrow, e.g.: O2↑ for upper, O2↓ for lower)
 • O3 Abnormal orbital size and position

M: Mandibular hypoplasia

 • M0 Normal mandible
 • M1 The mandible and glenoid fossa are small, with a short ramus
 • M2A The glenoid fossa has an anatomically acceptable position with reference to the opposite TMJ
 • M2B The TMJ is displaced in a lower, medial and anterior way with a severely hypoplastic condyle
 • M3 There is a complete absence of ramus, glenoid fossa and TMJ

E: Deformity of the outer ear

 • E0 Normal Ear
 • E1 Mild hypopasia but all structures are present
 • E2 Absence of the external auditory canal with variable hypoplasia of the shell
 • E3 Lobe poorly positioned with absence of ear. Lobar remnant is generally moved towards a lower anterior position

N: Nerve involvement

 • N0 There is no facial nerve involvement
 • N1 Upper involvement of facial nerve (temporal and zygomatic rami)
 • N2 Lower involvement of facial nerve (buccal, mandibular and cervical rami)
 • N3 All rami of facial nerve are affected. Other nerves can be involved, such as trigeminal (sensory), hypoglossal and other cranial nerves

S: Deficiency in soft tissue

 • S0 There is no deficiency of soft tissue nor muscle deficiency
 • S1 Minimal soft tissue and minimal muscle deficiency
 • S2 Moderate – between both extremes S1 and S3
 • S3 Severe soft tissue deficiency due to hypoplasia of subcutaneous tissue and muscle.