Hoofdstuk 14 Systeemziekten

14.1 Inleiding

Defintie: Goed-/Kwaadaardige ziekte die een #-systeem van het lichaam heeft aangetast.

Systeemziekten met uitwerking op de kaakbeenderen:

 • Histiocytose X
 • Eosinofiel granuloom
 • Ziekte van Hand-Schüller-Christian
 • Ziekte van Letterer-Siwe
 • Lethal midline granuloma – ziekte van Wegener
 • Acromegalie
 • Fibreuze dysplasie
 • Reuscellaesies: granuloom
 • Ziekte van Graham-stout: “vanishing bone disease”
 • Osteogenesis imperfecta
 • Osteopetrose – osteopetrosis
 • Juveniele maligne osteopetrose
  • Intermediaire osteopetrose
  • Autosomaal dominante osteopotrose
 • Rachitis
 • Osteomalacie
 • Osteoporose
 • Hyperparathyroidie
 • Ziekte van Paget
 • Systemische juveniele rheumatoïde arthritis

Systeemziekten met uitwerking op de orale mucosa:

 • Morbus Crohn (& colitis ulcerosa)
 • Orofaciale granulomatose
 • Glutenenteropathie – coeliakie
 • GERD
 • Peutz-Jeghers syndroom
 • Behcet’s syndroom
 • Lupus erythematosus
 • Psoriasis
 • Sclerodermie – systeemsclerose
 • Wegener’s Granulomatosis (= granulomatosis met polyangiitis)
 • Arteriitis temporalis
 • Syfilis
 • Orale manifestaties van aids

14.2 Histiocytose X

 • Definitie
  • Proliferatie van histiocyten (met oa eosinofielen)
 • Verschillende vormen
  • Eosinofiel granuloom => Goedaardige vorm
  • Ziekte van Hand-Schüller-Christian => Veralgemeende, chronische vorm
  • Ziekte van Letterer-Siwe => Veralgemeende, acute vorm (fataal)
 • Etiologie
  • “X” = onbekende etiologie
 • APO:
  • verschillende histiocyten opgeblazen door cholesterol => “schuimcellen”

14.3 Eosinofiel granuloom

 • Voorkomen
  • Kids & jong volwassenen (13j)
  • Als in kaakbot => meestal iets later (26 jaar)
  • Mannen > vrouwen
 • Locatie
  • Schedeldak – mandibula – ribben – wervels – bekken
  • Mandibula: Angulus mandibulae
  • Meestal solitair letsel => soms polyostotisch letsel
 • Kliniek
  • Zwelling – pijn – gingivitis – losstaan van tanden
 • Radiologie
  • 1 of méér afgelijnde radiolucenties
  • Ver stadium: kan conflueren => multiloculair beeld
  • Schedeldak: “ingeponste gaten”
  • Lange beenderen: “ajuinschil-beeld”
 • Differentieel diagnose
  • Osteomyelitis
  • Ewing Sarcoom
  • Parostaal sarcoom
 • Prognose
  • Regelmatig recidief
 • Behandeling
  • Geïsoleerd letsel => curettage
  • Grotere holte =>
  • Extractie tanden in tumoraal weefsel!

14.4 Ziekte van Hand-Schüller-Christian:

 • Voorkomen
  • Chronische, gespreide aandoening
  • Bij kids: 6,5 jaar
  • Jongens > meisjes
 • Kliniek
  • Triade
   • Osteolytische botdefecten (schedelcalvaria)
   • Exoftalmie tgv granulomateuze proliferaties in orbita
   • Diabetes insipidus tgv aantasting Sella Tursica
  • CAVE: triade bij slechts 30% aanwezig
  • Symptomen afhankelijk van aangetaste locatie
  • Intra-oraal: losse tanden – gingivitis – gingivale/palatale ulcera
  • Chronische otitis media – mastoïditis
  • Hepatosplenomegalie (LK-vergroting)
 • Labo
  • Niet specifiek
  • Leukocytose: vnl eosinofielen & anemie
 • Radiologie
  • = eosinofiel granuloom MAAR kleiner, minder scherp
  • VER stadium: radiolucenties op schedelcalvaria => “landkaartschedel”
  • Rond tanden: alle bot WEG
 • Prognose:
  • Tussen eosinofiel granuloom & Ziekte van Letterer-Siwe
  • Afhankelijk van # aangetaste organen/leeftijd patiënt
  • Mortaliteit: 30%
 • Behandeling
  • Botlocalisaties: Curettage!

14.5 Ziekte van Letterer-Siwe:

 • Voorkomen
  • Acute, vlug & fataal aflopende ziekte
  • Bij zuigelingen
  • Multi-orgaan falen => in weke weefsels: histiocytaire infiltraties
  • CAVE: vorm van histiocytose X? Vorm van Maligne lymfoom
 • Bij wie?
  • > 3 maanden
  • Jongens = meisjes
 • Kliniek
  • Intermittente koorts
  • Algemene malaise
  • Hepatosplenomegalie – lymfadenopathie
  • Dermatologie
   • Papulomateuze/pustuleuze papels
   • Hemorrhagische kortsvorming
  • 30% orale afwijkingen:
  • Gingivostomatitis - Loskomen & uitstoten melktanden - Otitis media - Pancytopenie
 • Prognose
  • Mortaliteit: 100%
  • Uitzaaiing meestal < 5 jaar
 • Behandeling
  • Chemotherapie
  • Heelkunde & radiotherapie bij botletsels.

14.6 Lethal midline granuloma

 • Definitie
  • Irreversibele ulcero-necrotische letsels van neusholte/palatum/middendeel gelaat
  • LMG & ziekte van Wegener= verschillende klinieken van 1 ziekte
 • Kliniek
  • BEGIN: neusbloeding – lichte pijn – neusverstopping – slechtriekende neussecreties
  • Ulceraties palatum/neusholte/gingiva/trigonum retromolare
  • Perforatie neusseptum/palatum
 • Prognose
  • Slecht
 • Behandeling
  • Radiotherapie

14.7 Ziekte van Wegener

 • Kliniek
  • Necrotiserende granulaties van respiratoire tractus
  • Aantasting: tong/gehemelte/wangmucosa
  • 50% huidletels: papels – petechieën – plaques – ulceraties
  • Multi-orgaan falen: ogen/hart/gewrichten/zenuwaantasting/long- nieraantasting
 • Pathogenese
  • Immunologisch?
 • Prognose
  • Slecht

14.8 Acromegalie

 • Etiologie
  • Groeihormoon-productie
  • Insidieus begin & verloop
 • Kliniek
  • Vergroving gelaatstrekken
  • Groei handen & voeten
  • Overmatig transpireren
  • Gezichtsveld uitval
  • Hoofdpijn
  • Prikkelingen in handen
  • Vlezige handpalmen & gewrichtsklachten
  • Als kid/volwassenen (GroeiKBschijf nog NIET gesloten)
   • Groei in lengte!!!
  • Cardiovasculair: cardiomegalie – cardiomyopathie – aritmieën - …
  • LW-problemen: OSAS
  • Diabetes (direct effect van groeihormoon)
 • Pathogenese
  • 99%: adenoom hypofysevoorkwab
  • 1%: tumor elders
 • Behandeling
  • Orthognatische chirurgie NA etiologische behandeling

14.9 Systemische metabole botaandoeningen:

 • Ziekte van Paget
 • Hyperparathyroïdie
 • Renale osteodystrofie
 • Osteomalacie
 • Osteoporose
 • Rachitis

14.10 Systemische genetische botaandoeningen:

 • Osteogenesis imperfecta
 • Osteopetrosis

14.11 Fibreuze dysplasie:

 • Zie NIET-odontogene tumoren

14.12 Reuscellaesies: granuloom:

 • Zie NIET-odontogene tumoren

14.13 Ziekte van Graham-stout

Synoniem: vanishing bone disease

##Osteogenesis imperfecta

14.14 Osteopetrose – Osteopetrosis

= Ziekte van Albers-Schönberg, Marble-Bone disease

 • Etiologie
 • Verstoord evenwicht tussen botvorming & botafbraak met toegenomen botvorming tgv defect in vorming/functie osteoclasten
 • Pathogenese
  • Osteoclasten:
   • Multinucleaire cellen van hematopoïetische oorsprong
   • Breken bot af!
  • Osteoblasten:
   • Mesenchymale oorsprong
   • Maken bot AAN & creëren omgeving voor osteoclasten!
  • (!) RANKLigand & verhouding RANKL/osteoprotegerine
 • Differentieel diagnose
  • Ziekte van Buchens
  • Osteopathia striata
  • Sclerosteosis
 • Classificatie
  • Heterogene groep van erfelijke aandoeningen met defect in botresorptie door osteoclasten
  • 4 typen
   • Juveniele Maligne type
   • Intermediair type
   • Autosomaal dominant type I
   • Autosomaal dominant type II
 • Juveniele maligne Osteopetrose
  • Synoniem
   • Osteopetrosis Congenita
  • Overerving
   • Autosomaal recessief
  • Incidentie
   • Costa rica, Saoudi-Arabië - Denemarken
  • Voorkomen
   • Familiaal
   • Vanaf 1ste levensjaar
  • Etiologie
   • Ongekend
  • Pathogenese
   • Dysfunctie van osteoclasten => kunnen onrijp bot NIET afbreken
   • Afname vorming spongieus bot
   • Afname functie van Beenmerg
   • Afname productie erytrocyten – leukocyten – trombocyten
   • Compensatoir: extramedullaire hematopoïese
   • hepatosplenomegalie!!
  • Symptomen
   • Pathologische fracturen
   • Fracturen thv epifysen: femur/heup
   • Achterblijvende groei: klein gestalte
   • Kans op osteomyelitis (mandibula)
   • Botsclersoe thv foraminae craniale zenuwen => compressie zenuwen
   • Gehoor-, visus- & reukstoornissen
   • Aangezichtsverlamming
   • Stoornissen in hele N V.
   • Eruptiestoornissen tanden
   • Nasofaryngeale obstructie => mondAH, eetstoornis (R/: PEGsonde)
   • Hydrocefalus
   • Macrocefalie
   • Prononcerend voorhoofd (frontal bossing)
   • Abnormale grote afstand tussen ogen (hypertelorisme)
   • Uitpuilende ogen
   • Slaapzucht
   • Mentale retardatie
   • Neurodegeneratief proces met slechte prognose
   • Hematologisch: bloedingen, hematomen bij kleine trauma’s
   • Hepato-/splenomegalie
  • Labo
   • Anemie – leukopenie – thrombocytopenie
   • Pancytopenie => niet-compensatoire extramedullaire vorming van cellen in Lever – milt
  • Radiologie
   • Bovenmatie dichtheid van gehele skelet
   • Verkleining of afwezigheid spongiosa
   • Botgroei BINNEN bot (endobones): thv bekken/Wervels/handen/voeten
  • APO
   • Botbiopt: toename osteoclasten => GEEN ruwe randzone
   • Afname Osteoblasten
   • Botafbraak door osteoclasten is onvoldoende
   • Toename gemineraliseerd kraakbeen ZONDER remodelling, errond normale botmatrix
  • Ziekteverloop
   • Heel wisselend
   • Meestal: snelle achteruitgang & sterven binnen # jaar => zz > 6 jaar
   • Sterven aan infecties/bloedingen
  • Prognose
   • Slechte prognose: visusstoornissen/hematologische # => sterven < 3 maanden
   • Goede prognose: als > 2 jaar nog leven ZONDER bloedtransfusie
   • Zz: volwassen leeftijd bereiken
  • Behandeling
   • Beenmergtransplantatie
   • Visus verbetert NIET na transplantatie
   • Palliatieve R/: met pijnbestrijding
 • Intermediaire osteopetrose
  • Erfelijkheid
   • Autosomaal recessief
  • Voorkomen:
   • Diagnose <10 jaar
   • Midden-oosten & middellandse zee
   • GEEN ernstige aantasting van spongiosa
  • Etiologie
   • Metabole oorzaak => afname carbonaathydrase
   • ((!) zuurbalans in osteoclasten(!))
   • Aantal osteoclasten is NORMAAL, maar ruwe randzone ontbreekt!
  • Kliniek
   • Recidiverende pathologische #
   • Compressie hersenzenuwen
   • Milde mentale retardatie bij 90% patiënten
    • Verminderde motorische ontwikkeling
    • Verminderde cognitieve ontwikkeling
   • Orale afwijkingen
   • Malocclusie, Cariës
   • Klein gestalte
   • Korte ledematen, verkromde bovenbenen
   • Macrocefalie
   • Matige frontal bossing
   • Milde hepatosplenomegalie
   • Milde & tijdelijke anemie
   • Acidose door tubulaire NI & verkalkingen in hersenen
  • Radiologie
   • Milde skeletsclerose
   • Wisselende mate: verkleining van spongiosa
  • Prognose
   • (+) ivm neonatale vorm
   • Nierafwijkingen bepalen levensverwachting!
  • Behandeling
   • Beenmergtransplantatie
   • Osteoclast stimulatie via calcitrol (Vit D), Corticosteroïden, Parathyroïdhormoon, humaan IFN-gamma
   • Visus (+) NIET na transplantatie
   • Palliatieve R/: met pijnbestrijding
 • Autosomaal dominante osteopetrose
  • Synoniem: adult benign osteopetrosis of osteopetrosis tarda
  • Ziekteverloop
   • Milde vorm met normale levensverwachting
   • Veel variaties in ziektebeloop
  • Voorkomen
   • Diagnose => volwassen leeftijd (# fracturen)
   • 40% => symptoomloos
   • Soms: fam VG: osteopetrose/# fracturen
  • 2 Vormen
   • Type I:
   • Sclerose: in schedelbotten
   • MAAR: schedelbasis is onaangetast
   • Zz!!
   • Type II:
    • = Klassieke Ziekte van Albers-Schönberg
    • Sterke sclerose
    • Botten symmetrisch aangetast
    • Vnl: bekken (endobones) – wervels (sandwichvorm) – schedelbasis
    • Recidiverende pathologische #
    • Hevige botpijnen
    • Gevolgen van compressie van hersenzenuwen
    • Fractuurgenezing vertraagd
  • Kliniek
   • Normaal uiterlijk
   • Soms: frontal bossing
   • Soms: uitpuilende ogen
   • Soms: klein gestalte
   • Uitval/verminderde functie hersenzenuwen
   • Verkromde bovenbenen
   • Artrose van heupen/knieën
   • Vergrote kans op osteomyelitis mandibula
   • Hematopoëse ongestoord
  • Radiologie
   • Gegeneraliseerde botsclerose die toeneemt met leeftijd
 • Orale afwijkingen bij osteopetrose
  • Kliniek
   • Verlate doorbraak
   • Agenesie
   • Afwijkende vormen van gebitselementen
   • Glazuurhypoplasie
   • Afwijkingen in dentinogenese
   • Slechte mineralisatie van glazuur & dentine
   • Vergrote cariësgevoeligheid
   • Afwijkingen in dentinogenese
   • Afwijkingen van pardoontale ligament
   • Verdikte lamina dura
   • Progenie van mandibula
   • Extracties van GE => 30% osteomyelitis
   • Extracties van GE => risico op #
   • Osteomyelitis in mandibula
   • Osteomyelitis kan intra- & extra-orale fistel & botsekwesters veroorzaken
  • Behandeling
   • AB-profylaxis bij geplande tandextracties
   • Osteomyelitis: sequestrectomie / partiële mandibularesectie

14.15 Rachitis

Bij kids => onvermogen om groeikraakbeen in lange botten op normale manier te laten mineraliseren & groeien

14.16 Osteomalacie

Onvermogen om gevormde organische matrix van bot te mineraliseren (osteoïd mineraliseren)

14.17 Osteoporose

 • Etiologie
  • Systemische aandoening met
   • botdichtheid (>2,5 SD lager dan gemiddelde van jongvolwassenen van ZELFDE geslacht)
   • microarchitectuur van skelet EN/OF aanwezigheid van osteoporotische (wervel)fracturen
 • Voorkomen
  • (postmenopauzale) vrouwen
  • Mannen
 • Pathogenese
  • Verminderde botaanmaak en toegenomen botafbraak
  • Multifactoriëel: genetisch – levensstijl – endocriene ziekten – Medicatie
 • Diagnose
  • Botdichtheidsmeting & Röntgenopname van WK

14.18 Hyperparathyroidie

14.19 Ziekte van Paget

 • Definitie
  • = Osteïtis Deformans
  • Chronische botziekte van onbekende origine
  • Abnormale beenresorptie => ongeordende heropbouw
 • Etiologie
  • Ongekend
  • Infectieus?
   • Osteoclasten zelfde nucleaire inclusies als zenuwcellen bij SSPE (Subacute Scleroserende PanEncephalitis)
  • Congenitale stoornis van collageen-synthese?
  • Erfelijk?
 • Voorkomen
  • Vanaf 50 jaar
  • 3% > 40 jaar => kliniek bij <<<3%
  • Mannen > vrouwen (tenzij kaakbeenaantasting: Vrouwen > Mannen)
  • Pelvis > Lumbale WK > Sacrum > Femur
  • Meestal polyostotisch, soms ook monostotisch
 • APO
  • Ordeloze afwisseling van botafbraak & nieuwe botappositie => mozaïek uitzicht
 • Symptomen
  • MEESTAL: asymptomatisch => toevallige vondst RX/Bloed
  • Rugpijn/pijn in onderste ledematen
  • Triade:
   • Volumetoename aangetaste beenderen
   • Verweking => belaste botten buigen - afname in hoogte
   • toename in bloeddebiet in aangetaste ledematen
  • Volumetoename
   • SCHEDEL: “te kleine hoed”
   • => vernauwing schedelforamina (doofheid, voosheid, paralyse, hoofdpijn)
  • Verweking van botten
   • Cervico-dorsale kyfose
   • Verbuiging onderste ledematen
  • Toename in bloeddebiet in aangetaste ledematen
   • Warmer aanvoelen van aangetaste streek
   • Hartsdecompensatie (high output failure)
  • 15%: aantasting kaken!
   • Maxilla: verbreding alveolaire kam & afvlakking palatum
   • Leontiasis ossea
   • Hypercementose van tandwortels => kan fuseren met Pagetoïd bot => ankylose van tanden
   • Loskomen tanden/migratie tijdens osteolytische fase
   • Verlies lamina dura
  • CAVE: tandextracties
   • Wortelankylose – ontstaan osteïtis – bloeding door toegenomen vascularisatie – cardiovasculaire toestand patiënt => PROFYLACTISCH AB!!!
 • Labo
  • Sterk gestegen alkalische fosfatasen
  • Normale Calcium & fosfor
  • Urinaire excretie hydroxyproline (afbraak collageen)
 • Radiologie
  • Begin
   • Osteolyse, afname bottrabekels, grover uitzicht
   • Schedel: osteoporosis circumscripta (ronde radiolucenties)
  • Verder
   • Calcificaties & opklaringen (cotton-wool appearance)
   • Schedel: dikte van calvaria, groffe/bevlekte randen
   • Hypercementose van tandwortels
   • Verdunde/afwezige lamina dura
  • Scintigrafie:
   • => vroegtijdige botmetabolisme bekijken!
   • => ook effect van R/: bekijken!
 • Differentieel diagnose
  • Chronisch scleroserende osteomyelitis
  • Fibreuze dysplasie
  • Ossificerend fibroom
  • Multipel myeloom
 • Prognose en verwikkelingen
  • Ernstig: sarcomateuze degeneratie (<1%)
   • Osseosarcomen: toename pijn & zwelling
   • Slechte prognose
  • Reusceltumoren
  • Pathologische fracturen (femur/tibia/humerus, zz mandibula)
  • Osteomyelitis
  • Cardiovasculaire verwikkelingen
 • Behandeling
  • Geen
  • WEL R/: bij pijn/neurologische compressie/misvorming/hartsdecompensatie
   • Pijnstilling
   • Afname Botresorptie dmv: calcitonine – cytostatica – bisfosfaten

14.20 Juveniele rheumatoïde arthritis

 • Defintie
  • Reuma bij kids = jeugdreuma
  • MEEST frequente oorzaak van chronische gewrichtsontsteking bij kids
  • Meeste reumatische ziekten volw>kids, behalve:
   • Ziekte van Kawasaki
   • Syndroom van Henoch-Schönlein
   • Ziekte van Still
 • JIA
  • Juveniele Idiopathische Artritis
  • Verzamelnaam voor alle artritiden met 3 kenmerken
  • Ontstaan < 16 jaar
  • > 6 weken duren
  • GEEN aanwijsbare oorzaak
  • 2 vormen:
   • Systemische JIA
   • Niet-systemische JIA

14.21 Systemische JIA

 • Etiologie
  • Auto-inflammatoire aandoening
  • Ontregeling van het VERWORVEN immuunsysteem (itt. niet het aangeboren immuunsysteem)
 • Voorkomen
  • Soms Systemische JIA op VOLWASSEN leeftijd = Ziekte van Still
 • Kliniek
  • >2 weken piekende koorts mits systemische klachten
  • vluchtig erythemateuze huiduitslag
  • Hepatosplenomegalie
  • Gegeneraliseerde lymfadenopathie
  • Serositis (ontsteking orgaanvliezen)
  • Artritis (kan ook later ontstaan)
  • Tijdens koorts is er buikpijn/huiduitslag
  • Beweginsbeperking tgv artritis
   • Ochtendstijfheid bij KIDS!!
   • >30 minuten na opstaan: stijve gewrichten, roodheid, …
  • Uveïtis
  • Weinig extra-articulaire manifestaties
 • Labo
  • Leukocytose
  • Toename CRP, bezinking
  • Sterke toename ferritine/Thrombocytose
   • Microcytaire anemie
 • Differentieel diagnose
  • Infecties/maligniteiten
 • Pathofysiologie
  • Genetisch – omgevingsfactoren
  • => ontregeld immuunsysteem
  • => pro-inflammatoire immuunrespons met synovitis
  • Vorming antistoffen door B-cellen: RF, ANF, ANA’s
  • Vorming pro-inflammatoire cytokines door T-cellen: IL-1, IL-6
 • Diagnose
  • KLINISCH (geen aanvullende testen)
 • Behandeling
  • NSAID’s (indometacine)
  • GEEN SALICYLATEN (owv kans op Reye-syndroom)
  • IL-1 blokkade: ANAKINRA/CANAKINUMAB
  • IL-6 blokkade: TOCILIZUMAB
  • Prednisolon: minder gebruikt tegenwoordig
   • (-): trage wondgenezing
   • (-): chronisch gebruik => bijnierschorsinsufficiëntie
  • Oligo-articulaire Juveniele RA:
   • => Wekelijks: METOTREXAAT
   • (+) oligo-articulaire juveniele RA.
   • (-): misselijk, orale aften
   • => preventie: foliumzuur 24u NA MTX!
   • Gestegen leverenzymen, beenmergsuppressie => controle labo
  • Poly-articulaire Juveniele RA:
   • Etancercept
   • Adalimumab (Humira)
   • (-): immuunsuppressie
   • (-) candida, …
 • Prognose
  • 50% => dooft ziekte uit
  • CAVE:
   • TMJ-arteritis
    • Kan bij ALLE subtypes van JIA
    • Kan in BEGIN – EINDE!
    • R/: lokale intra-articulaire corticosteroïd-injecties
   • Micrognathie (= kleine onderkaak)
    • Korte R. Ascendens, antegonal notch, korte corpus-lengte, …
    • (+) gewrichtsfunctie
    • (-) OSAS
    • R/ Orthognatische correctie, distractie-osteogenese, alloprothese OK
  • CAVE: als chirurgie
   • Stop 3w pre-op monoclonale Antibodies!!!
   • Herstart monoclonale Antibodies 6w postop!

14.22 Niet-systemische JIA

14.23 Morbus Crohn - Colitis ulcerosa

 • Inleiding
  • Twee belangrijkste inflammatoire darmziekten
  • Kan elk deel van GI-stelsel aantasten
  • Crohn => onregelmatig verspreid (skip lesions), transmuraal
  • CU => CTU vanuit colon, vnl mucosa & submucosa
 • Kliniek
  • 42% heeft reeds VOOR diagnose: orofaciale symptomen
  • Tijdens exacerbatie => orale letsels vaak erger
 • Orale letsels
  • Specifiek
   • Diffuse labiale/buccale zwelling
    • TYPISCH & meest frequente symptoom
    • STEVIGE, PIJNLOZE, HARDNEKKIGE zwelling thv lippen
    • Kan uitbreiden => peri-oraal
    • Kan diffuus & symmetrisch zijn of gelocaliseerd
    • R/: topische injecties corticosteroïden
    • R/: tacrolimus topisch: 0,5mg/kg
  • Cobblestones - Granulomateuze zwellingen bij coloscopie: “kinderkopjes” - Ook thv wangen: zwelling met fissuren - KAN pijnlijk zijn - R/: locale corticosteroïden
  • Granulomateuze cheilitis - Zwelling lip tgv granulomateuze ontsteking - Klinisch gelijkt op cheilitis angularis - Histologisch gelijkt op granuloom ZONDER centrale necrose
  • Mucosale tags - Asymptomatische mucosale uitstulpingen/gelocaliseerde zwellingen, verspreid over orale mucosa - Diepe lineaire ulcera - Omgeven door hyperplastische randen - Hardnekkig voorkomen, te diff met aften - Mucogingivitis
  • Aspecifiek:
   • Aften
    • Ovaal – rond, ondiep, pijnlijk
    • 30% van patiënten met Crohn
    • Voorafgaand of tegelijk met intestinale ziekte
    • R/:
     • Causaal R/: => remissie in darm => remissie in mond
     • Spoelmiddel met cortisonen & lidocaïne
   • Pyostomatitis vegetans
    • Crohn > CU
    • Kleine witte/gele pustels op erythemateuze & oedemateuze mucosale achtergrond
    • Buccal/gingivaal > tong/mondbodem
    • Kan conflueren => snail-track beeld
    • Histologie: microabcessen met eosinofielen
   • Cariës
    • Crohn
    • Toename lactobacillen & S. Mutans in speeksel
    • Toename plaque-score
    • Behandeling
     • Frequente TA-controle
     • STRIKTE mondhygiëne, goede fluor-applicatie
     • Minder suiker
     • GEEN XYLITOL: darmstoornissen!
   • Gingivitis
    • Crohn
    • Parodontitis bij 80% Crohn!
   • Angulaire cheilitis
   • Glossitis
   • Gingiva hyperplasie
   • Lichen planus
   • Halithosis – dysfagie – smaakverandering – verminderde speekselproductie – lymfadenopathie – secundaire fibrose - candidiasis
 • Behandeling
  • Corticosteroïden
  • Immunomodulatoren
  • Monoclonale ASen
   • Tegen TNF-alfa: infliximab – adalimumab
   • Tegen IL12 en 23: ustekinumab
  • Methotrexaat: => geef GEEN NSAID’s/Penicillines
   • Kans op beenmergdepressie tgv  klaring methotrexaat uit nieren

14.24 Orofaciale granulomatose:

 • Etiologie
  • Zz chronische ontsetkingsstoornis van lip & aangezicht
  • Bij kids & jongvolwassenen
  • Idem aan letsels bij Crohn MAAR GEEN GI-aantasting
  • CAVE: 40% van kids => later toch CROHN! => eerder subtype van Crohn?
 • Behandeling
  • Kaneel- & benzoaatvrij dieet

14.25 Glutenenteropathie – coeliakie

 • Etiologie
  • Auto-immuun ziekte: ASen tegen GLUTEN (tarwe – gerst – spelt – rogge)
  • Malabsorptie thv de dunne darm tgv beschadiging darmmucosa tgv eten gluten
  • Soms met mondklachten
  • Typisch: verlies van darmvilli
   • => vlokatrofie
   • => afname ijzer/calcium/vetoplosbare vitamine/… opname
 • Kliniek
  • Kids:
   • Vermagering – groeistoornissen – diarree – abdominale pijn
  • Volwassenen
   • Anemie – vermoeidheid – gewichtsverlies – constipatie – infertiliteit – neurologische symptomen – osteoporose
  • Intra-oraal
   • Depigmentatievan tandglazuur
   • Hypoplasie van tandglazuur
   • Vertraagde tanderuptie (blijvende dentitie)
   • Erytheem in mond
   • Linguale atrofie
   • Chronisch/recurrente mineure orale ulcera
   • Angulaire cheilitis
   • Glossitis
   • Depapilatie van de tong (atrofie van de tongpapillen)
 • Behandeling
  • Glutenvrij dieet

14.26 GERD

 • Defintie
  • Gastro-esefagele reflux disease
  • Regurgitatie van zurge maagsappen
 • Kliniek
  • Burning Mouth
  • Chemische erosies/ulceraties op tong/gehemelte/buccale mucosa
  • Halithosis

14.27 Peutz-Jeghers syndroom

 • Etiologie
  • Autosomaal dominant syndroom met typisch multifocale, maculaire, melanine-pigmentatie peri-oraal (“sproetjes)
  • Sproetjes => kan tot op lippen/over mondmucosa
 • Kliniek
  • “Sproetjes”
  • Polyposis coli ZONDER neiging tot ontaarden
 • Differentieel diagnose
  • Neurofibromatose
  • Raciale pigmentatie
  • Ziekte van Adisson
 • Behandeling
  • GEEN => zolang niet erosief

14.28 Behcet’s syndroom

 • Etiologie
  • Auto-immuun aandoening
  • Vnl in Midden-oosten & Japan
  • TRIADE: orale – genitale – occulaire letsels
 • Pathofysiologie
  • Niet gekend
 • Kliniek (triade)
  • Orale ulceratie
   • Idem aan gewone afteuze stomatitis
   • Circulaire letsels met grijze, necrotische bodem, scherp afgelijnde erythemateuze rand
   • Pijnlijk, tot 2cm groot, verdwijnen na 1 week
  • Urogenitale ulcera
   • Tot 75% van patiënten
   • Man: Scrotum – vrouw: Vulva
   • Geneest met littekenvorming
  • Uveïtis
   • 50% van patiënten
   • Beide ogen: “pan-uveïtis” => als GEEN R/: => kan tot blindheid leiden
   • Als anterieure uveïtis => hypopyon
  • Huid
   • Tot 75% van patiënten
   • Acneïforme laeseis/papulopustuleuze laesies/follicutlitis/…
   • CAVE: “Pathergiefenomeen”
    • =Ontstaan van pustel <48u op plek waar huid doorprikt werd met naald
  • Andere
   • 50%: artritis
   • Focale/diffuse neurologische manifestaties
   • Cardiaal - Gastro-intestinaal – Gewrichten
 • Behandeling
  • Mucocutaan/gewricht:
   • Colchicine 1,5mg/dag => CAVE: leukopenie (bloedname!!!)
   • Huizalf: glucocorticoïden
  • Orale aften
   • Triamcinolon-creme
  • Ernstige symptomen
   • Azathioprine – IFN-alfa – Anti-TNF therapie

14.29 Lupus erythematosus

 • Etiologie
  • Auto-immune mucocutane aandoening die ALLE organen kan aantasten
  • 2 vormen
   • Beperkte “discoïde vorm” (= cutane lupus)
   • Uitgebreide “gedissemineerde vorm” (= systeemlupus)
 • Kliniek systeemlupus
  • Orale letsels NIET altijd aanwezig (vnl systeemlupus)
   • Witte, plaque-achtige/bulleuze verhevenheden = lichenoïd letsel
   • Zz: erythematheus
   • Frequent bilateraal op wangen/palatum, vaak pijnlijk
   • Cheilitis onderlip (= lupus cheilitis)
  • Bilaterale/unilaterale zwelling glandula parotis
  • Extra-oraal: vlinder-erytheem gelaat (pathognomonisch)
 • Kliniek cutane lupus
  • Klinisch & histologisch = lichen planus
   • Mucosaal, scherp afgelijnde ulcera
   • Erythemateuze plaques zonder induratie, omgeven met witte rand
   • Discoïde huidletsels => geneest met litteken & atrofei
 • Prevalentie
  • Europa: 40/100.000
  • VS: 200/100.000
  • 90% vrouwen
 • Labo
  • 100% (+) ANF
 • Behandleing
  • Hydroxychloroquine (Plaquenil)
  • GEEN zonlicht, rookstop, geen hyperlipidemie, geen ZWS, …

14.30 Psoriasis

 • Etiologie
  • Auto-immuunziekte met ASen tegen huid/gewrichten
  • Zz: oraal voorkomen
   • Kleine witte papels met puntbloeding bij frictie
   • Rode & witte plaques, morfologisch gelijkend op huidletsel
   • Felrode plekken

14.31 Sclerodermie – systeemsclerose

 • Etiologie
  • Systemische bindweefselziekte met verhoogde afzetting van collageen met progressieve fibrose van huid (soms van interne organen)
 • Classificatie
  • Slerodermie KAN beperkt blijven tot huid = MORFEA (= plaque-type, coup de sabre, lineair, gegeneraliseerd)
  • Systeemsclerose = sclerodermie MET aantasting interne organen
   • Diffuus: extremiteiten/aangezicht/romp
   • Beperkt: Distale helft van LM/aangezicht
 • Prevalentie
  • 30 – 50 jaar
  • Vrouwen >>> Mannen
 • Pathogenese
  • Ontsteking
   • Activatie fibroblasten
   • Cytokinen & groeifactoren
   • Overproductie collageen
  • Ontsteking
   • Veranderende vaatpermeabiliteit
   • Ischemie
   • Intravasculaire occlusie
 • Etiologie
  • NIET Gekend
 • Risicofactoren
  • Genetisch voorbeschikt
  • Omgevingsfactoren (bouwsector – inhalatie silica – PVC – solventen)
 • Diagnose
  • Combinatie kliniek – immunologie – Capillaroscopie – huidbiopsie
 • Labo
  • ANA: 85% (+) => toch niet direct gerelateerd aan pathogenese & ziekteactiviteit
 • Kliniek
  • 1ste teken: Raynaudfenomeen:
   • Bleke/gevoelloze vingers bij koud
   • Opwarmen: intens rood/blauw => pijnlijk
   • Tgv reversibele vaatspasmen => ischemie/necrose!
   • Kan “acrolyse” => verkorting van vingertoppen
  • Zwelling/oedeem van vingers/hand => voorarmen/voeten/onderbenen/aangezicht met depigmentatie
   • Vingers worden stijf/verkleven aan onderhuid: slcerodactylie => flexiecontracturen
  • Aantasting gezicht
   • Verstrakking gelaat => verdwijnen rimpels, microstomie (+ radiaire plooien rond mond)
   • Tele-angiëctasieën op handen/aangezicht
  • Longfibrose
   • Pulmonale hypertensie
 • Radiologie (OPG)
  • Verbreed parodontaal ligament (2 à 4x normale breedte)
  • Botresorptie van kaakbot (proc. Coronoid / post deel R. Ascendens / condylus TMJ)
   • ERNSTIGE systeemsclerose => ook mandibulaire botresorptie
   • CAVE: ischemie van bot tgv verstrakking huid
  • Atrofie van m. masseter/tterygoideus
 • Mondproblemen
  • Afname mondopening
  • Microstomie
  • Monddroogte
   • Atrofie orale mucosa => droge ogen & droge mond bij 70%
   • Xerogene bijwerkingen toegepaste medicatie
   • Syndroom van Sjögren bij 15%
   • Esthetische bezwaren
   • Atrofie maagslijmvlies met pernicieuze anemie tgv GI-reflux => GERD
 • Behandeling
  • Ca-antagonisten (nifedipine)
  • ACE-I
  • Glucocorticoïden
  • Cyclofosfamide
  • Methotrexaat
  • Bosentan
 • Parry-romberg syndroom = hemifaciale atrofie
  • = Vorm van lineaire sclerodermie

14.32 Wegener’s Granulomatosis (= granulomatosis met polyangiitis):

 • Etiologie
  • Systeemvasculitis: ontsteking an wand bloedvaten => necrose weefsels
 • Orale letsels
  • Hyperplastische gingivitis = “strawberry gingivitis”
  • Niet specifieke ULCERA van mucosa (bloederige/purulente secreties)
  • Lethaal midlijn granuloom
 • Prevalentie
  • Zz
  • Vnl 50 – 60 jarigen
  • Blank > andere
 • Kliniek
  • BEGIN: NKO-klachten (sinusitis – bloederige rhinorree korstvorming – otitis media – zadelneusmisvorming)
  • Stenose subglottis/trachea
  • Longaantasting
  • Nierinsufficiëntie
  • Oogaantasting (50%): Scleritis – unilaterale pro-optosis (inflammatoir fibrotisch weefsel vult retro-orbitale ruimte op)
  • Myalgie – arthralgie
  • Palpabele purpura op huid
 • Diagnose
  • Biopsie
 • Labo
  • (+) ANCA’s
  • CRP
  • Sedimentatiesnelheid
 • Behandeling
  • Corticosteroïden
  • Cyclofosfamiden
  • Azathioprine ipv cyclosfosfamide
  • Plasmaferese => kunnen ANCA’s X
  • VS: rituximab

14.33 Arteriitis temporalis

 • Etiologie
  • Vasculitis van de middelgrote/grote arteriën => typisch thv a. temporalis!
 • Incidentie
  • Meest frequente vasculitis bij patiënten > 50 jaar
  • Vrouwen > mannen
  • Vnl: Scandinavië
 • Synoniemen
  • Reuscelarteritis
  • Arteritis cranialis
 • Kliniek
  • Oudere patiënt met gewichtsverlies, algemene malaise, PLOTSE hoofdpijn, PLOTSE visusstoornissen, Kaakclaudicatio, Inflammatoir bloedbeeld.
  • Acute hoofdpijn: temporaal (frontaal/occipitaal)
  • Visusdaling ( partiëel/volledig) uit 1/ 2 ogen => Irreversibele visusverlies door aantasting a. ophtalmica
   • R/: URGENTE toediening steroïden
  • Kaakclaudicatio => HOGE PREDICTIE voor AT.
  • Polymyalgia rheumatica
  • Toegenomen kans op aorta aneurysma
  • Dyspnee/hoesten
 • Klinisch onderzoek
  • Prominente A. Temporalis, pijnlijke palpatie
  • Oogfundusonderzoek: ANT ischemische opticusneuropathie
  • Gevoeligheid bij aanraken scalp
 • Labo
  • Gestegen CRP
  • Gestegen sedimentatiesnelheid
 • Differentiaal diagnose
  • Kaakgewrichtsaandoeningen
  • Trigeminus neuralgie - neuropathie
  • Migraine
  • Post-herpetische neuralgie
 • Diagnose
  • Biopsie a. temporalis => histologie
   • CAVE: sommige delen van a. temporalis zijn niet aangetast (vals negatief resultaat)
  • FDG-PET: extensieve vasculitis van grote bloedvaten
 • Behandeling
  • Prednisolon 60mg/dag => IV zorgt NIET voor genezing blindheid, WEL voor verhindering andere oog blind!
  • Als recidief: + 2e immmuunsuppressivum
   • Azathioprine
   • Methotrexaat
   • Acetylsalicylzuur
  • nevenwerkingen van steroïden in hoge dosis & langdurig

   • Osteoporose => PREVENTIE door vit D, calcium, denosumab, bisfosfonaten
   • DIABETES veroorzaken
   • Cataract
   • Cushingoïd: centripetale vetverdeling, moon facies, buffalo hump, dunne huid, ecchymose
   • Spierzwakte

14.34 Syfilis

 • Etioloige
  • SOA: door treponema pallidum
  • Orale aantasting in ALLE 3 stadia
  • CAVE: besmettelijk => handschoenen!
 • Kliniek: 3 stadia
  • Harde Sjanker (wel besmettelijk)
   • 5 – 6 weken NA contact
   • Pijnloos ulcer met erythemateuze, opgeworpen rand, met adenopathieën
   • Op lippen/tong (soms palatum/amandelloge)
   • Geïndureerde bodem: grijs, sereus exsudaat (besmettelijk)
 • Secundaire syfilis (wel besmettelijk) - Mucosale patches: gladde, glinsterende plaques die binnen 6 – 8 weken NA sjanker manifesteren - Gespleten papels thv mondhoek - Maculopapulaire rash
 • Gumma (gummatous necrosis) (niet meer besmettelijk) - Zz bij ons => perforatie palatum => cavum nasi - Rubberachtig infiltraat => ulcereert => necrose tot bot - Glossitis - Niet-orale manifestatis: - Psychotisch gedrag met grootheidswaanzin - Aorta Aneurysma - Perifere neuropathie
 • Behandeling
  • IM 4.000.000 IE Penicilline => 4x/dag 250mg penicilline (2 weken)
  • MELDINGSPLICHT overheid!

14.35 Orale manifestaties van AIDS

 • Etiologie
  • (-) immuniteit => toename in opportunistische infecties/neoplasmen
  • Frequent: mond 1ste manifestatie aids
  • CAVE: CD4-lymfo’s >400/mcl => GEEN orale letsels!!!
 • Candidiasis
  • Eerste uiting van AIDS
  • Denk hieraan bij jonge patiënt zonder duidelijke oorzaak!
  • AB – xerostomie – cortisonen - …
  • R/:
   • Ketoconazol (Nizoral)
   • Fluconazol (Diflucan)
 • Hairy leukoplakie
  • Gerimpelde witte vlek op LATERALE tongrand => bilat
  • Teken van ERNSTIGE leukoplakia!
  • Typisch prodromen van AIDS
  • Frequent met candida samen
  • Etiologie
   • EBV => komt terug boven bij immuunsuppressie! (soms: HPV)
  • Histologie
   • Hyperkeratose – acanthose – geballoneerde cellen die op koilocyten lijken – GEEN ontsteking
  • Diagnose
   • MOET EBV in letsel EN DIAGNOSE HIV tesamen!
  • Behandeling
   • Geen R/: nodig => R/: AIDS
   • Acyclovir (Zovirax) – Retinoïnezuur (Neotigason)
   • Candida: Antimycotica (nystatine – clotrimazole – ketoconazole)
 • Gingivitis - parodontitis
  • Vroegtijdig verschijnsel van HIV
  • Vrij THERAPIE-resistent => naar parodontitis => necoritserende gingivitis
 • Virale infecties
  • Herpes => type I/II
  • HPV => wratten/condylomata acuminatum
  • Behandeling
   • Acyclovir (zovirax)
 • Neoplasmen
  • Kaposi sarcoom
   • Multicentrisch maligne neoplasma: rood/blauwe vlekken
   • Langzaam groeiend gezwel. Bij AIDS veel agressiever!
   • Vnl: Afrika, Joden, … => ook AIDS
   • Is GEEN NEOPLASIE bij aids!
   • Etiologie
    • Herpes virus type 8
   • Localisatie
    • Extra-oraal: huid – LK – GI-tractus
    • Intra-oraal: palatum – gingiva/wangmucosa
   • Kliniek
    • Rood/blauwe vlekken
    • Tandvlees: diffuse zwelling (zoals parodontitis/epulis)
   • Behandeling
    • Lokale excisie (laserablatie)
  • Maligne lymfoom
   • Welke
    • Meest frequent: Non-Hodgkin lymfoom
    • Cervicale adenopathieën (gewoon vergrote lymfeklieren)