Hoofdstuk 16 Trigeminus letsels

QST Flowchart

Figure 16.1: QST Flowchart

MRCS
S0 Afwezigheid van gevoel in het autonome gebied van de zenuw
S1 Herstel van diepe cutane pijn en tactiele gevoeligheid
S1+ Herstel van oppervlakkige pijngevoeligheid
S2 Herstel van een zekere mate van oppervlakkige cutane pijn en tactiele gevoeligheid
S2+ Zoals in S2, maar met een overdreven reactie
S3 Terugkeer van pijn en tactiele gevoeligheid met verdwijnen van overrespons, statische 2PD>15mm, bewegende 2PD>7mm
S3+ Terugkeer van gevoel zoals in S3 met enig herstel van tweepuntsdiscriminatie, statische 2PD: 7-15mm, bewegende 2PD: 4-7mm
S4 Volledig herstel, statische 2PD: 2-6mm, bewegende 2PD: 2-3mm